M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Sorular-Cevaplar (12)

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Yemekten sonra topluca dua etmek bid'at olduğunu söylüyorlar ne dersiniz?

Önce topluca duayı düşünelim. Topluca dua Peygamber Efendimiz'in zamanında da yapılmıştır. Topluca dua yağmur duası, namazlardan sonra yapılan dua, kunut duası gibi şekillerle topluca yapılmıştır. Duanın topluca yapılması olduğuna göre yemekten sonra da yapılması haydi haydi -bir kere akıl mantık şey yapıyor ki- bir mahsur değildir. Yemeği herkes yiyor beraberce dua ediliyor; şurada Kur'ân-ı Kerîm'i okuyoruz beraberce duasını yapıyoruz. Bunun gibi yemek yedikten sonra da beraberce duasının yapılması bid'at olmaz. Millet bid'atı adam akıllı karıştırmaya başladı; o bid'attır bu bid'attır, o bid'attır bu bid'attır. Mesleği her şeye bid'at diye isnat etmek olan bir sınıf türedi diyeceğim adeta. O bid'at bu bid'at diyorlar ama dini bilgileri tam değil.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yemeğin arkasından dua etti, yemeğin arkasından dua etmek sünnettir. Kalabalık bir grup içinde dua edildiği zaman da birisi dua eder, ötekiler âmin derler. Bunu namazda bile yapıyoruz. Fatiha'yı okuyoruz içinde dua var. İhdina's-sırâta'l-müstakîme sırâtallezîne en'amte 'aleyhim ğayri'l-mağdûbi 'aleyhim vele'd-dâllîn. Hepimiz âmin diyoruz, namazda bile var bu.

Onun için bu gibi şeyleri çok ihtiyatlı karşılasın kardeşlerimiz, olur olmaz şeye şey yapmasınlar [inanmasınlar]. Bid'at; dinde aslı esası olmayan dini rayından çıkartacak, dinin öğretilerini bozacak olan şeylerdir. Bozmayacak olan şeylere bid'at demezler. Yemekte Peygamber Efendimiz böyle dua etti, bid'at değildir.

Namazdan sonra devamlı olarak musafaha yapılınca Râfızîler'e benzemek olduğu için bid'at olduğunu söylüyorlar ne dersiniz?

Râfızîler'e benzemek değil. Peygamber Efendimiz'in zamanında sahâbe-i kirâmın birbirine musâfaha etmesini Efendimiz emretmiştir, tavsiye etmiştir, sünnettir. İki kişi elini tutup da şöyle tutacak yalnız, Avrupalılar böyle tutuyorlar elleri müslümanlar böyle tutarlar. Şekil olarak müslümanın musâfahası Avrupalıların gibi değildir; baş parmakları kavrayarak karşılıklı yapılır musâfaha.

Peygamber Efendimiz musâhafayı tavsiye ediyor. "Musâfaha ediniz içinizdeki ters duygular geçsin. Musâfaha ediniz birbirinize muhabbetiniz artsın." diye tavsiyeleri vardır. Musâfaha normal bir şeydir. Fakat, "Nasılsın iyi misin?" diye sevdiği insanların birbirlerine musafaha etmesinden ayrı olarak camiden çıktıktan sonra her namazın arkasından -ben de bir iki yerde rastladım, namaz bitiyor, birisi kenara diziliyor, ötekisi geliyor ötekisi geliyor ötekisi geliyor- mecburi bir merasim edası vermek yanlış. Namazın rüknüymüş, esasıymış, vazgeçilmez şartıymış gibi ille ona bir merasim edası vermek doğru olmuyor, o güzel değil. Ama İslâm'da musâfaha etmek var. Râfızîler'in bu nesine benzediğine de sarih değil öyle bir şey yok, Râfızîler'in öyle bir şeyini bilmiyorum ben, onlara benzemek gibi bir durum olmuyor.

Şimdi burada birisinin musâfaha ettiği zaman ötekisinin de arkadaşın olduğundan bırakmak istemeyince sırayla hepsiyle musâfaha etmiş oluyorsun, normal bir şey. Musâfaha edilince günahlar dökülüyor, muhabbet artıyor. Yalnız bilinmeli ki bu mecburi bir şey değil, bazen yapılsa olur bazen yapılmasa olur, kâfi.

İslâm'da evlat edinmenin, üvey evlat edinmenin hükmü nedir?

Bu evlat edinme İslâm'a göre hakîki bir şey olmuyor. İslâmî bakımdan yetişkin bir kimseyse namahremlik kalkmıyor, edinilmiş olan kimseye miras düşmüyor. Böyle bir evlat edinmenin bugün kanunlarda söylenilen tarzda, tamam artık bu benim oğlum oldu. Kadın onun yanında açık gezme durumu veyahut bey gidip de o onunla yalnız kalma durumu olamaz. Miras da hak etmiyor. Ama nüfusuna geçirttirirse bu yeni hukukta, yeni kanunlara göre miras alıyor ama İslâmi bakımdan olmuyor o. Birkaç defa misal ile buna benzer şeylerle karşılaştık. İslâm da böyle bir şey yok. İslâm dini bunu kabul etmiyor, caiz görmüyor.

Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve âhiretin hayırlarına erdirsin.

Fâtiha-i şerîfe meâl besmele.

Sayfa Başı