M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Güzel İşler Yapmaya, Salih Ameller İşlemeye Yarışınız, Koşturunuz

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Bismillahirrahmanirrahim.

el-Hamdü lillahi Rabbi'l-âlemîne hamden kesîran tayyiben mübâreken fîhi kemâ yenbeğî li-celâli vechihî ve li-azîmi sultânih. Ve's-salâtü ve's-selâmu alâ hayra halkıhî seyyidinâ ve senedinâ Muhammedini'l-Mustafâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve ahbâbihî ve ıhvânihî ve hulefâihî min ba'dihî ve verasetihî mine'l-evliyâi'l-kirâmi ve's-sâlihîne ve ala'l-mü'minîne ve'l-mü'minâti ve'l-müslimîne ve'l-müslimâti ecmaîn. Emmâ ba'dü:

Aziz ve sevgili ve değerli kardeşlerim!

Allahu Teâlâ hazretleri bizleri yolunda daim eylesin. Dünya üzerinde kendisine itaat eden sevdiği, razı olduğu kullar zümresinden olmayı nasip eylesin. Rızasına uygun hizmetler yapmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in izinden, yolundan, sünnetinden, tavsiyesinden ayırmasın. Efendimiz'in rızasına erdirsin, şefaatine mazhar, iltifatına nail eylesin. Âhirette ona komşu eylesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadîs-i şerîflerinden bir tanesini okuyarak izah edeceğim. Sözü makul ölçüde kısa tutmaya çalışacağım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu sahih hadîs-i şerîfinde bizlere emrediyor, buyuruyor ki;

Bu hadîs-i şerîf burada kaydedildiğine göre İmam Tirmizî'nin, Abdullah b. Mübarek Efendimizin eserinde, Hakim'in Müstedrek'inde ve Beyhakî'nin Şu'abu'l-Îmân'ında var.

Bâdirû bi'l-a'mâli seb'an...

Bâdere, yubâdiru mübâdereten, "Müsabaka ediniz, koşuşunuz, koşturunuz." demek.

A'mâl. "Ameller, işler." demek.

"Güzel işler yapmaya, salih ameller işlemeye yarışınız, koşturunuz."

Seb'an. "Şu arkadan sayılacak yedi tane olay başınıza gelmeden önce, daha önceden uyanın, daha önceden davranın. Onlar başınıza gelmeden yapacağınız iyilikleri yapın, sevapları kazanın, Allah'ın rızasına nâil olun."

Mâ tentezırûne illâ fakran münsiyen ev ğınen mutğıyen ev marazan müfsiden ev heramen müfniden ev mevten müchizen evi'd-deccâle fe-innehâ şerru muntazarin evi's-sâ'atü ve's-sâ'atu edhâ ve emarru.

"Siz şu sayılanlardan daha başkasını mı bekliyorsunuz? Mutlaka bunlar başınıza gelecek, bir tanesi başınıza gelecek. Niye salih ameller güzel işler yapmaya davranmıyorsunuz? Bunlardan birisi başınıza gelecek değil mi? Başka bir şey mi gelecek başınıza? Niye onlar gelmeden evvel çalışmıyorsunuz, gayret etmiyorsunuz?" demek.

Yani insanı hakikaten meraklandıran, "Acaba onlar neler?" diye dikkatleri uyandıran bir ifade.

Bunlardan başka bir şey mi bekliyorsunuz başınıza gelmesini? İlla bunlar gelecek işte! Bunların dışında gelecek bir şey yok ki! Onlar gelmeden çalışın, demek.

Şimdi bu gelebilecek şeylerin neler olduğunu bir bir açıklayayım.

İllâ fakren münsiyen. "Bunlardan başka bir şey mi gelecek? Ya bir unutturucu fakirlik."

Bu münsiyen kelimesi yazılışı itibarı ile mensiyyen de okunabilir. O zaman bu mânâ biraz değişir [ve mânâ şöyle olur;]

"Yani başınıza bir fakirlik gelebilir; sizin unuttuğunuz, şu anda hatırınıza almadığınız, hiç ihtimal vermediğiniz bir fakirlik hâli başınıza gelebilir."

Mensiyyen, yani sanki siz şu anda biraz cebiniz dolu, haliniz iyi diye unuttunuz. "Hiç bana gelmez, olmaz." sanıyorsunuz ama dünyanın binbir türlü hâli var, o unutulmuş olan hatırınızdan silinmiş olan, hiç ihtimal vermediğiniz fakirlik, ihtiyaçlık, muhtaçlık hâli belki başınıza gelebilir. Yedi ihtimalden birisi belki bu olabilir. Belki şu andaki maddi imkanlarınızın hepsi kaybolabilir. Muhtaç duruma düşebilirsiniz.

"Hocam, yani niye böyle olsun?"

İnsan parayı kolay kazanmıyor, fakirliğe de hakikaten ihtimal vermiyor. Ama Avustralya'da bir kardeşim bana dedi ki:

"Hocam bu zelzelede Adapazarı'nda altı tane dairemi kaybettim. Altı dairem vardı, hiçbir şeyim yok şu anda." dedi.

Yıkılanları da kim yapacak, nasıl olacak, nasıl telafi olacak?

Gitti.

Belki dairelerinden kira alıyordu, aylık gelirlerini sağlama bağlamıştı. Rahattı ama bir gecede birden [hepsi kayboldu gitti.]

Sayfa Başı