M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Sorular-Cevaplar (155)

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Soru: Sabah [ezanını] duyduğum halde uyanamıyorum, bana dua eder misiniz?

Cevap: Akşamleyin abdestli yatacak, dualar ederek yatacak. Abdestli yatanın, dua ederek yatanın sabah namazına kalkması kolay olur. Abdest alıp yatacak, tembellik etmeyecek. Ve şu duayı ezberleyin:

Allâhümme eykıznî fî ehabbi's-sâati ileyke ve's-ta'milnî bi-ehabbi'l-a'mâli yedeyke.

"Yâ Rabbi! Senin en sevdiğin saatlerde beni uyandır. Senin en çok sevdiğin a'mâl-i sâlihayı, ibadeti yapmayı bana nasip eyle." demek.

Abdestli yatarsınız, akşam çok yemek yemezsiniz, akşam yemeğini geç yemezsiniz, erken yersiniz, akşam vaktinde yersiniz, erkence yatarsınız. Televizyon seyretmezsiniz, günahlı işlerle uzun meclislerde oturmazsınız. Akşam günah işlemezseniz sabah namaza kalkarsınız. Akşam mecliste gıybet edip dedikodu ederseniz, televizyon seyredip şarkıcı türkücü dinlerseniz, müstehcen sahneleri görürseniz sabahleyin ezanı duyduğunuz halde kalkamazsınız. Günahtan korunacaksınız, şeytana yol olmayacak, abdestli yatacaksınız, şeytan yanınıza sokulmayacak ki kalkabilesiniz.

Soru: Bosna-Hersek'in son durumundan bize bahseder misiniz? Bize tavsiyeleriniz var mı?

Cevap: Muhterem kardeşlerim!

Bosna-Hersek'te ve dünyanın her yerinde müslüman kardeşlerimiz tedbirsizdir, hazırlıksızdır, dikkatsizdir, muhabbetsizdir. Allah'ın emirlerini tutmamışlardır, Allah'ın dinine göre yaşamamışlardır. Hazırlıklarını yapmamışlardır, gafil yakalanmışlardır. Âyetleri dinlememişlerdir. Tabii çok sıkıntılar var. Dünyanın her yerinde... Seylan'da olsun, Hindistan'da olsun... Tacikistan'da var, şimdi "Yine laik bir darbe yapıldı." diyor, müslümanların başına tekrar ötekiler gelmiş olduğu anlaşılıyor. İşte Ermenistan'da, Sırbistan'da neler olduğunu görüyorsunuz.

Müslümanlar birbirlerine muhabbetli olacak. Müslümanlar dinine bağlı olacak. Müslümanlar uyanık olacak. Müslümanlar tedbirli olacak. Müslümanlar planlı programlı olacak. Müslümanlar çok çalışacak. Ondan sonra da her türlü tedbiri alıp Allah'tan yardım bekleyecekler.

Bosna-Hersek'te müslümanlar öbek öbek şehirlerde, bölgelerde dağınıktır bir cephe yoktur. Her yerde Sırp askerleri vardır, tankları vardır, tepeden silahları vardır. Onlar da öyle tedbirsiz oldukları için, bir cephe olmadığı için, birleşmedikleri için orada evlerini barklarını kaybetmişlerdir, köylerinden çıkartılmışlardır. 150 bin kişi kesilmiştir. Ve şu anda da tabii zor bir durumdalar...

Soru: Namaz kılarken daha samimi ve ihlâslı olabilmek için gözlerimizi kapayabilir miyiz?

Cevap: Hayır, göz kapatmak mekruhtur. Göz kapatılmaz. Gözü secde mahallinde olacak, açık olacak. Aklıyla Kâbe'ye karşı durduğunu düşünecek. Allah'ın huzurunda olduğunu düşünecek, O'nun için el pençe divan durduğunu düşünecek.

Soru: İşyerlerimizde bazı gazeteler alınmakta. Bu gazeteler kupon karşılığı kura ile hediyeler vermekteler. Bu hediyeleri almak câiz mi? Gazeteler atılmakta olup bunların kuponlarını kesmek câiz mi?

Cevap: Onlar okuyucularına bu hediyeleri vermeyi kendileri kendi rızalarıyla ilan ediyorlar. Gerçi o gazetelerin hangisi? Müslümanı da var, Kur'ân-ı Kerîm veriyor, ansiklopedi veriyor vesaire... O zaman câiz olur. Bir de yere atılıyor, kullanılmıyor. Kullanılmayanı kesmek herhalde olabilir.

Soru: Geçen sohbetinizde sakal tıraş etmek meselesini bahis konusu ettiniz. "Sakal olduğu zaman tebliğe mâni oluyor." diyenler var. Onun için, "Böyle şey olur mu olmaz mı?" diye sorduğumuzda "Hayır, sakalı kazımak haramdır. Binânenaleyh, sakallı olmak lazım." dediniz. Cübbeli ve sarıklı dolaşmak hakkında ne dersiniz?

Cevap: Sarık hakkında, sarıkla kılınan namazın daha sevaplı olduğuna dair hadîs-i şerîfler vardır. Onun için, imamlar önde sarıklı namaz kılıyorlar, cübbeli kılıyorlar. Yapabilirseniz yaparsınız. Yapamazsanız yapamıyorsunuz demek ki...

Sayfa Başı