M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Sorular-Cevaplar (143)

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Bir hanımın beyi hacca gitse zevcesi hac dönüşüne kadar hiç evden çıkmadan ibadet ve taatle meşgul olsa hac sevabı alır mı?

Evet, böyle bir rivayet söylenir. Tabi hacı aylarca gidecek; eskiden aylarca sürerdi, bir yıldı. Altı ay gidiyor, altı ay geliyordu. Türkiye'den hac öyle zordu.

Hacı gidince hanımı burada ne yapacak?

Başında kendisini kollayacak beyi yok. "Beyi gitti." diye o mahalle senin, bu mahalle benim gezmeyecek. Laubali bir hayat yaşamayacak. Onun namusunu koruyacak, evde duracak. Sevabı çoktur. Böyle bir rivayet var.

Ama ne kadar sevap alır?

O sevabı Rabbimiz bilir. Onun ihlâsına, niyetine göre verecek.

Selam verdiğimiz kişi uzaktaysa elimizi selam vereceğimiz kişiye kaldırmamız doğru mudur?

Bizde elle ve başla selam yoktur. es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah demek vardır. Ama uzakta olunca sesimizi duyamayacaksa nasıl yapacağız? Belki o zaman olabilir. Hacer-i Esved'in uzağında olunca böyle selam veriyoruz; herhalde o zaman olabilir.

Hz. İsa inecek de Kur'ân-ı Kerîm'e göre, dinimize göre amel edecek. Bu neden? Neyi gösteriyor?

Hz. İsa'nın ümmetinin bizim inancımıza gireceğini, hatalarından döneceğini, domuzu haram bileceklerini, içkiyi yasak edeceklerini, bize tâbi olacaklarını gösteriyor. Onlar bizden evvelki bir ümmetti, kalabalık bir ümmetti. Sonunda onların bize tâbi olacaklarını gösteriyor.

Mutlaka bir mürşide intisap etmek farz mıdır?

Farz değildir. Ama tasavvufî eğitimi almak için mâkul olan yol budur. İnsan tıp tahsili yapmak için Tıp Fakültesi'ne gidiyor. Mühendislik tahsili yapmak için o fakülteye gidiyor. Dinin bu önemli hususlarını halletmek, bu konularda ilerlemek için de mürşide bağlanması lazımdır. Farz denmez. Farz, "mutlaka yapılması gereken" demek.

Falanca şahıs nasıl bir kimsedir?

Biz şahıslarla ilgili söz söylersek tenkit etmiş, gıybet etmiş, rekabet etmiş oluruz. Fikrini söyleyin; "Doğru mudur, eğri midir?" deyin. Biz de; "O fikir yanlıştır, doğrudur." diyelim. Gıybete düşmeyelim.

Kur'ân musikisini geliştirmek için Türk Sanat Müziği dinlemek doğru mudur?

Tabi her şeyi öğrenmek iyidir. Cahil kalmak yerine öğrenmek iyidir. Hele maksat, âdâbıyla, güzel Kur'ân-ı Kerîm okumak olursa o, faydalı da olur.

Sayfa Başı