M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Sorular-Cevaplar (73)

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

İnsanın gelişmesi büyümesi kısa veya uzun olması kader kısmında nasıl anlatılır?

Allah takdir eylemiştir yazısını öyle yazmıştır. "Bunun boyu kısa olacak" diye boyu kısa olur. "Uzun olacak" diye yazmıştır uzun olur. Allahu Teâlâ hazretleri herkese rızkını, ecelini, ömrünü, yapacağı şeyleri daha anasının karnındayken takdir eyliyor. Her şey O'nun isteğiyle, dileğiyledir. Uzunluk kısalık, karalık aklık, beyazlık bizim elimizde olan şeyler değil Allahın takdiriyledir.

Bir imam kitaba küfredip sonradan tevbe etse o imamın arkasında namaz kılınır mı, kılınmaz mı?

Şimdi ne garip şeyler geliyor karşımıza. Neler görüyoruz yaşadıkça. Âhir zaman.

Bir imam kitaba nasıl küfreder?

Küfretti mi kâfir olur. Bitti. Küfretti mi kâfir olur. Sonra tevbe eder. Tevbe etse yetmez, imanını tazelemesi lazım. Ama bu oyuncak değil ki. Çok yaygın bir cahillik var. Tabi Peygamber Efendimiz'in hadîs-i şerîfinde; "Cenazelerinizi, namazlarınızı kıldıracak insanları içinizden asil, şerefli, has halis kimselerden seçin." diye bildiriyor. "Çünkü onlar sizin Rabbinizin huzurunda sözcülerinizdir." buyuruyor. İmamların iyi kimselerden seçilmesine çok dikkat etmek lazım.

Ne diyelim?

Tevbesini Allah kabul ederse olur ama bu iş oyuncak değildir. İman eden küfreden, iman eden küfreden, iman eden küfreden bir insanın sonra, lem yekünillahi yağfirelehum ve lâ yehdehum, diye hadîs-i şerîflerde, âyet-i kerîmelerde bildiriliyor. O duruma düşebilir.

Hülasası şu ki: Tevbe etmiş tekrar mü'min olmuşsa bir mü'minin imameti, imamlığı bildikten sonra caiz oluyor ama böyle işleri yapmaması lazım. Ve mümkünse kılınır arkasında fakat böyle insanların değil de ciddi vakur insanların imamlık yapması uygun olur.

Soru:

Gusül abdesti alırken abdesti bozan bir şey meydana gelse gusül abdestinde bozukluk olur mu?

Cevap:

Olmaz.

Soru: Makine veya jiletle tıraşın bir farkı var mı? Makineyle biraz kökü kalıyor, jiletle tam kazınıyor farkı var mı?

Cevap: Sakal kesildi mi kesilmiş oluyor aslında. Ama biraz uzatma niyetiyle uzattığı zaman insanın böyle kısa sakal uzun sakal, gene sakal görünüyorsa sakaldır. Ama jiletle kesmişsin, makineyle kesmişsin onun bir farkı yok.

Sakal bırakılmışsa, şeklen sakal olarak görünüyorsa kısa sakal da sakaldır uzun sakal da sakaldır. Sakalı kazıma haramını işlememiş oluyor, insan. Tamam. Ama tıraş ettikten sonra makineyle tıraşta biraz kökü kalıyor azıcık, kıllar tam diplenmiyor. Jiletle adamakıllı, usturayla iyice cızır cızır kazıtılmış oluyor.

Bu ikisi arasında fark yok çünkü "sakal var" diyemeyiz. Artık o adamın o sakalı gitmiş oluyor. Uzatırsa bir santim oldu, iki santim oldu, kısacık hemen. Sakal bu sakal mı diye lâlettayin bir insana sorduğun zaman bu, sakal mı?

Sakal.

O zaman sakal olur.

Ama bunda sakal var mı?

Yoo.

Tıraş olmuş.

E tıraş olmuş bir insana sakallı diyemeyiz. Bir farkı yok.

İkisi arasında. Sakallı denilecek kadar sakallı olması lazım insanın.

Soru: Tesbih namazını cemaatle kılmak mekruh mudur? Bir vaiz hocası öyle demiş.

Cevap: Peygamber Efendimiz tesbih namazını teşvik etmiştir. Sahih hadîs-i şerîflerde geçiyor. Büyük İslam İlmihâli'nde de mahallinde kaydedilmiştir. Bu tesbih namazının ve diğer namazların münferiden kılınması iyidir ama herkes kılamaz. Cemaatle kılınmasında bir mahzur yoktur diye ulemâmızın kavli vardır. Kimisi bu eski kavli söylüyor "mekruhtur" filan diye. Bu hususta Hac ve Esrârı kitabında Allah razı olsun mekruh olmadığına caiz olduğuna dair biraz bilgi vermiş.

Soru: İstihare namazı bir şeyin hakkımızda hayırlı olması için kılınır. Yatıp da rüyada bir şeyler görmek diye bir şey yoktur demiş o vaiz.

Cevap: Vardır. Büyük İslam İlmihâli'nde "istihare namazı" bahsi vardır. Hadîs-i şerîflerde öyle tavsiye vardır. Yatıp da bir şeyler görmek de bahis konusudur. Büyük İslam İlmihâli'nden okusunlar. Allah razı olsun.

Sayfa Başı