M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Hiçbir Kul Yoktur ki...

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Bismillâhirrahmânirrahîm

el-Hamdülillahirabbi'l-âlemîn. Hamden kesîran tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâlin ve fî küllihîn. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ Seyyidina ve senedina ve mededina ve üsvetün el haseneti Muhammedini'l-Mustafâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ilâ yevmi'd-dîn. Emmâ ba'd:

Fe kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

Mâ min abdin müslimin yüsellimü aleyye inde kabrî illâ vekelallâhü bihâ meleken yebliğunî vekefiye emra dünyâhü ve âhiretihî ve küntü lehû ve şehîden ve şefî'an yevme'l-kıyâmeti.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan hadîs-i şerîf, Peygamber Efendimiz'e salât ü selâm getirme ile ilgili bir müjde. Peygamber Efendimiz diyor ki;

Mâ min abdin müslimin yüsellimü aleyye inde kabrî illâ vekelallâhü bihâ meleken yebliğunî. "Müslüman hiçbir kul yoktur ki gelip kabrimin yanında bana selam verirse Allah bir melek tayin eder, o selâmı bana o melek ulaştırır!"

Efendimiz'in kabrinin başına geçip salât ü selâm okursa!

Vekefiye emra dünyâhü ve âhiretihî. "Allah dünyasının ve âhiretinin sorununa ve meselelerine kâfi gelir." Ve küntü lehû ve şehîden. "Ve onun şahidi olurum. Ve şefî'an. "Şefaatçisi olurum." Yevme'l-kıyâmeti. "Kıyamet gününde."

Onun için Efendimiz'in kabrini ziyaret etmenin sevabını, faydasını, mükâfatını, dünya ve âhiretteki sonuçlarını gösteren bir hadîs-i şerîftir.

Müslümanlar, hacdan önce hacdan sonra Peygamber Efendimiz'i ziyarete giderler veya sırf Efendimiz'i ziyaret için civardan gelirler. Allah, o ziyaretleri cümlemize nasip eylesin.

Mâ min abdin tesaddaka bi-sadakatin yebteğî bihâ ve vechallahi illâ kâle lehû yevme'l-kıyâmeti abdî recevtenî velen uhakkirake harramtü cesedeke ale'n-nâri vedhul min eyyi ebvâbi'l-cenneti şi'te.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'ten, sadaka vermenin sevabıyla ilgili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki;

Yebteğî bihâ ve vechallahi. "Hiçbir kul yoktur ki Allah'ın rızasını ümit ederek çıkartıp da bir sadaka versin de şu sonuç olmasın, mümkün değil!" İllâ kâle lehû yevme'l-kıyâmeti abdî recevtenî velen uhakkirake hartamtü cesedeke ale'n-nâri vedhul min eyyi ebvâbi'l-cenneti şi'te. "Kula Allah kıyamet gününde; 'Ey kulum! Sen benden sevap, mükâfat umarak dünyada o sadakayı vermiştin. Benden ümit besledin. Ben de seni hor, hakir ve aşağı etmem. Madem sen benim rızam için sadaka verdin, ben de seni hor, hakir eylemem. Senin vücudunu cehenneme ben haram kıldım. Seni cehenneme atmayacağım. Cennetin hangi kapısından istersen buyur cennete gir!' der."

Allahu Teâlâ hazretleri rızasını kazanacak böyle güzel, rızasına uygun şekilde sadakalar vermeyi cümlemize nasip eylesin.

Mâ min abdin yed'û li'l-mü'minîne ve'l-mü'minâti illâ reddallâhü aleyhi an külli mü'minin ve mü'minâtin madâ ev hüve kâinün ilâ yevmi'l-kıyâmeti bi-misli deâihî.

Enes radıyallahu anh'ten;

"Hiçbir kul yoktur ki; 'Mü'min erkeklere, mü'min hanımlara…' dua etsin de Allah her mü'min erkek, her mü'min kadın için ona bir mükâfat bahşetmesin, iade etmesin. Hem de 'Bütün mü'minlere…' diye dua ettiğinden geçmiş mü'minler için de bu mükâfata erer." Ev hüve kâinün ilâ yevmi'l-kıyâmeti bi-misli deâihî. "Gelecek mü'minlerden de o mükâfatı alır. Kıyamet gününe kadar hepsinden, o mü'minlere dua ettiği gibi bütün o mü'minlerden de ona mukabil, Allahu Teâlâ hazretleri dua etmişçe mükâfat ihsan eder!"

Onun için Ümmet-i Muhammed'i düşünmek, bütün mü'minleri sevmek, onlar için dua etmek!

Allahümmağfirli'l-mü'minîne ve'l-mü'minâti ve'l-müslimîne ve'l-müslimâti demek, böyle bir duygu sahibi olmak çok kârlı, faydalı oluyor.

Allahu Teâlâ hazretleri bizi müslümanları seven onlara acıyan, onlara yardımcı olmaya çalışan, hayırhah, merhametli müslümanlardan eylesin. O mükâfatlara nâil eylesin.

el-Fâtiha!

Sayfa Başı