M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Sorular-Cevaplar (38)

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Azrail aleyhisselam aynı anda binlerce insanın ruhunu nasıl alıyor? Açıklarsanız bizleri aydınlatmış olursunuz.

Nasıl bir düğmeyi çevirdiğiniz zaman sigortayı çıkarttığınız zaman bütün evin ışıkları sönüyorsa, kırk tane elli tane lamba bile olsa hepsini tek tek söndürmeye ihtiyaç olmuyorsa, Azrail aleyhisselam da Allah'ın öyle bir kabiliyetli ve onu yapmaya muktedir kılınmış meleği olduğundan ölen insanların sayısının çokluğu onun hepsi ile meşgul olup almasına mani değildir.

Allahu Teâlâ sevdiği kullara dünyada iken de dert veriyor; durum böyleyken bizler dualarımızda iki cihan saadeti istiyoruz. Bu meseleyi izah eder misiniz?

Peygamber sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz; "Allah'tan bir şey istediğiniz zaman afiyet isteyin, çünkü o hem mutluluğu ifade eder, saadeti ifade eder, hem de hastalıklardan sâlim olmayı ifade eder." diyor. Biz kul olarak isteriz; sıhhat isteriz, mutluluk isteriz, birçok şeyler isteriz. İstemek de ibadettir. Olur veya olmaz, verilir veya verilmez, ayrı ama istenmesi ibadettir; böyle şeyleri istemek emredilmiştir, istendiği zaman sevap vardır. Bir de verilmesi ayrıca mükâfât olmaktadır. O bakımdan istenir ama Allahu Teâlâ hazretleri de kullarını çeşitli şekillerde imtihan ediyor. Bazen hastalık veriyor, peygamberlerine de vermiş. Eyüp aleyhisselam, karşımızda en büyük misal. Çeşitli maddî mânevî, bedenî rûhî sıkıntılar da olagelmiştir, böyle bir şey olduğu zaman da kulun sabretmesi lazım, sabrından dolayı da sevabı vardır. Binâenaleyh hem iki cihan saadeti isteriz, -istemeye devam edeceğiz- hem de ufak tefek imtihanlar olduğu zaman da sabredeceğiz; çünkü onlar da kullar içindir, bir hikmeti sebebi vardır.

el-Fâtiha.

Sayfa Başı