M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Sorular-Cevaplar (27)

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Soru: Öğle namazının cemaatle kılındığı esnada üçüncü rekâtta yetişirsek diğer rekâtları nasıl kılarız? Cemaat sevabına nâil olur muyuz?

Cevap: Cemaat sevabına nâil olur. Çünkü iştirak etti, o sevaba nâil olur. Hatta yetişmek niyetiyle evden çıksa yetişemese bile nâil olur. Allah niyete göre sevap veriyor. O ona niyet edince o sevabı verir.

Üçüncü rekâtta yetişen bir insan kalktıktan sonra Sübhâneke'yi, Fâtiha'yı, sûreyi okuyacak, bir rekâtı kılacak, oturacak. Çünkü imama yetiştiğiyle beraber kendisinin kıldığı iki rekât etti. İki rekâtta oturmak gerektiğinden orada oturacak. Ondan sonra kalkacak, kalktığı rekâtta Fâtiha'dan sonra yine bir sûre veya bir miktar âyet okuyacak. Çünkü bir kendisi kıldığı rekâtta okunmuştu, imamla kıldığında ilave âyet, sûre yoktu. Bir de şimdi okuyacak ki iki olsun. İki rekâtı sûreli, âyetli olmuş olsun. Orada indikten sonra oturmadan kalkacak. Üçüncü rekâtta sadece Fâtiha okuyup ondan sonra namazını tamamlayacak. Bunun cevabı böylece.

Soru: Sayın hocam, bazı kardeşlerim iş yerinde namaz kılamıyor. İşveren müsaade etmiyor. Ne yapmamız lazım?

Cevap: Öğle namazını öğle molasında yemeğin arasında kılsın. İkindi namazını da, abdesti hazır bulunsun, iki-üç dakikada biten bir şeydir, farzlayıversin.

İnne's-salâte kânet ale'l-mü'mimîne kitâben mevkûtâ.

Namaz belirli zamanlarda yapması gereken bir ibadettir. Onu kaçırmamaya gayret etsin.

Allah cümlenize hayırlı kimselerle çalışmalar, ortaklıklar, işler nasip eylesin.

Soru: Annem dayımın kızıyla evlenmem için beni zorluyor. Bunu kabul etmememde dînen bir engel var mıdır. Dînen akrabayla evliliğin hükmü nedir?

Cevap: Dayı kızıyla evlenilebilir. Muharremâttan, nikâhı haram olanlardan değildir. Dayı kızıyla evlenilebilir. Evlenmek iki tarafın arzusuyla olan bir şeydir. İstemediği takdirde evlenmemek hakkı vardır. Kimse o hakkı engelleyemez. Usûlüne uygun sebebini söylesin. Kibarca arzusunu yerine getirmeye çalışsın. Kimse kimseyi zorlayamaz.

Soru: Hocam şeytan beni kandırıyor, hep parmaklarımı çıtlatıyorum. Bir türlü bu hatayı bırakamıyorum. Dua buyurur musunuz?

Cevap: Allah kötü huylardan, kötü alışkanlıklardan cümlemizi kurtarsın. Eline 99'luk bir tesbih alsın. Devamlı abdestli gezsin. Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrrahmânirrahîm desin.

Soru: Güneş enerjisiyle ısınan suyu kullanmakta bir mahzur var mıdır?

Cevap: Yoktur, kullanılabilir.

Soru: Adanan nezir hayırlı fakat nezir edilip edilmediği şüpheliyse ne yapmak lazım?

Cevap: Gâlip zannına göre hareket etsin. İhtiyaten nezirini ifâ eder. Zann-ı gâlibi "nezretmemiştim" tarzındaysa, kanaati daha fazla o tarafa meylediyorsa o zaman yapmayabilir.

Soru: Fotoğrafçılık yoluyla geçim sağlamanın dinimizce sakıncası var mıdır?

Cevap: Yoktur. Fotoğrafçılık bir meslektir, mahzuru yok. Yasak resimler çekmemek şartıyla... Bir meslek olarak [mahzuru] yoktur.

Soru: Haram para ile yapılan camide namaz kılınır mı?

Cevap: Eğer tamamen haramla bina edildiğine tereddütsüz bir bilgi varsa, Kur'ân-ı Kerîm'de bu hususta mâlum, Mescid-i Dırar meselesi var.

Lâ tekum fîhi ebeden le-mescidün üssise ale't-takvâ min evveli yevmin ehakku en tekûme fîhi.

Öbür mescit için âyetin başında Allahu Teâlâ hazretleri; lâ tekum fîhi ebedâ buyuruyor.

Münafıklar Müslümanlığı bölmek için bir mescit bina etmişler. Peygamber Efendimiz'i; "Gel burada namaz kıl." diye çağırmışlar. Halbuki orada bir mescit var zaten. Ona Mescid-i Dırar deniliyor. Yani bir madarrat çıkarmak için, karşısını zarara uğratmak için o niyetle münafıkların kurduğu [mescit]. Ona âyet indi. Allahu Teâlâ hazretleri Kur'ân-ı Kerîm'de buyurdu ki;

"Orada namaz kılma. Binası takvâ üzere kurulmuş olan mescit, içinde namaz kılmaya daha evlâdır, uygun olan yerdir."

Demek ki insan takvâ ile kurulmuş yeri bulmaya gayret etsin. Ama esas itibariyle camilerin kimler tarafından nasıl yapıldığı karma oluyor, bilinmeyen şey de olabilir, namaz kılabilir. Yüzde yüz haramla olduğu bilinirse o zaman kılmaz.

Soru: Akvaryum hakkında ne dersiniz? Evde kullanılabilir mi? Sûrete girer mi?

Cevap: Sûrete girmez, canlı bir şeydir. Tabii o balıklar orada yaşıyorlar; sen onun yaşamasına bakıyorsun, besliyorsun. Bir mahzuru yoktur.

Soru: Bir yerde cemaatle namaz kılmaya başlanırken geç kalması korkusuyla tek başına namaza durulmasının hükmü nedir?

Cevap: Mesela imam uzun okuduğu için derse geç kalınıyor. O onun için bir mazeret olur. Esas olan cemaatle namaz kılmaktır. Fakat kendisi derse geç kaldığından, mazeret olduğundan kendisi ayrı mazeretine binâen kılmış oluyor.

Soru: Hocam kadınların doğumdan sonra 40 gün evden dışarı çıkmamaları yani "kırklanması" diye bir şey söylüyorlar. Bu bid'at midir?

Cevap: Böyle bir mecburiyet yoktur, çıkabilir. Bir mahzur yoktur. Daha ziyade sıhhî bir tedbir olduğunu sanıyorum. Kadın doğumda büyük bir sarsıntı geçiriyor. Vücudu hakikaten ihtimama muhtaçtır, kolay bir şey değildir. O bakımdan, korunması bâbında oluyor bu.

Allah cümlenizden razı olsun.

el-Fâtiha.

Sayfa Başı