M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Sorular-Cevaplar (20)

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Soru: Dokuz ay oldu, hak yola girdim. Yalnız biraz borcum var, bir türlü ödeyemiyorum. İnşaallah dua edersiniz.

Cevap: Allah borcunu ödemeyi nasip etsin. Ona da etraftan arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadar yardım etsinler. Bilirsek biz de yardımcı olmaya çalışırız. Borçluya, mâlum, borcundan kurtulsun diye zekât da olabiliyor.

Soru: Hasta olup da oruç tutamayanlar ne yapacak?

Cevap: Fidye verecek. Âyet-i kerîmede öyle bildiriliyor. Sadaka-i fıtır miktarı fidye verecek. Yani kendisi hasta olmakla kurtulmuyor, fidye veriyor.

Soru: Kolonya, esans koklamaktan oruç bozulur mu? Namazda öksürmek orucu bozar mı?

Cevap: Koklamaktan oruç bozulmaz.

Öksürmekten namaz bozulmaz. Ama öksürmenin çeşidi var. Boğazına gıcık geldi, öksürdü; bozulmaz. Ama kapıda birisi var, kapı çalınmış, o namazda; onu ikaz etmek için, haber vermek maksadıyla "öhö öhö..." O zaman namaz bozulur. Başkasına bir şey bildirmek maksadıyla sunî öksürükten bozulur. O bildirmek oluyor, oradan bozulur. Tabiî olarak öksürmekten namaz bozulmaz.

Soru: Hayvanlara sunî tohumlama yaptırmak veya yapmak câiz midir?

Cevap: Mecburiyet varsa, bir sebep varsa olabilir. Ama normal şekliyle olması onların tabiatlarının yerine gelmesi bakımından -eğer mâni yoksa- o daha iyi.

Soru: Perşembe akşamı iftar programında radyoda Peygamberimiz'in sabrını anlatıyorlarmış, bir ara "Onu taşa tuttular da ayakları kan içinde kaldı..." demişler. Böyle bir şey var mıdır?

Cevap: Var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitti. Taifliler hiç anlayış göstermediler, Peygamber Efendimiz'i kabul etmediler, ona muhalefet gösterdiler. Mahallenin aşağı takımı, çoluk çocuğu peşine takıldı. Hatta taşladılar, mübarek topuğunu yaraladılar. Peygamber Efendimiz bir bağ evine, bir kenara sığındı. Cebrail aleyhisselâm geldi de;

"Yâ Muhammed! İstersen Lut kavminin arazisi başına geçirildiği gibi bu kavmi, bu beldeyi, bu Taif şehrini altını üstüne getireyim. Allahu Teâlâ hazretleri [öyle buyuruyor]."

Peygamber Efendimiz dedi ki;

"Yâ Rabbim! Bu kavmim bilmiyor, anlamıyorlar, cahilliklerinden yapıyorlar; sen bunları affet. Bunların çocukları müslüman olacak."

Çocuklarının hatırına onlara beddua etmedi de bir nesil sonra onların da hepsi mü'min oldular, müslüman oldular, İslâmî cihatta çalıştılar.

Peygamber Efendimiz böyle sabırlıydı. Hak yolda İslâm'ı tebliğ etmek için yaptığı seyahatlerde böyle sıkıntılara uğradı.

O da sünnet... Sakal bir sünnet, o da sünnet. Hadi bakalım, dini yaymak için göreyim seni, sen de köye git, kente git de... Öyle sıkıntılara sen de tahammül et. Sünnetin sadece ballı kaymaklı tarafları yok, böyle bu tarafları da var. Bunlardan da ecir çoktur.

Hepimiz dinimizi böyle [anlatmaya] gayret edelim.

Soru: Kaza namazı olan bir kimse nafile namaz kılabilir mi? Bunu çok münakaşa ediyorlar, bir daha cevap verir misiniz?

Bizim mezhebimize- Hanefî mezhebine- göre kazasını yapacak, öteki duhâ namazı gibi, evvâbin namazı gibi bu hadîs-i şerîflerde bildirilen öteki ibadetleri de yapacak. Şafiîlerde bir başka türlü kavil var, Şafiî mezhebinde olanlar...

Sayfa Başı