M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Sevgiye ve Birliğe Davet

M. Es'ad Coşan

Müslümanlar olarak, çok büyük problemlerle karşı karşıya bulunuyor, ciddi günler yaşıyoruz.

Yunanistan’ın Türkiye aleyhinde ne entrikalar çevirdiği, ne çılgın maceralara heveslendiği gün gibi âşikâr; Ermeniler’in küstahlık ve cü­retkârlıkları ortada; Bulgaristan’da fecî olaylar cereyan ediyor; Iran- Irak savaşı çılgınlık derecesine vardı; Afganistan’da hükümet ve işgal kuvvetleri, mücahidlere karşı saldırıya geçti; İsrail Lübnan’da müslü­man köyleri basarak katliamlar yapıyor; Uzakdoğu’da ve Afrika’da ni­ce zulümler, gadirler... Dünyanın her yerinde müslümanlar dertli, esir, ezilmekte, çiğnenmekte...
Bu niçin böyle?
İdealleri o denli yüksek, ideolojileri o kadar canlı, sağlam ve dina­mik olduğu halde... Nüfusları yüz milyonları, hatta bir milyarı buldu­ğu; iş gücü, bilgi ve teknoloji birikimi sağlandığı; üniversiteleri, fabri­kaları, orduları var olduğu halde...
Dünyanın en güzel iklimlerinde, bakir zenginliklere sahip, jeopo­litik kıymeti haiz kıymetli topraklarda yaşadıkları halde...
Teknolojinin can damarı madenlere, medeniyetin kanı petrole, fi­nansmanlar için gerekli para gücüne, beslenme için lüzumlu zirai im­kânlara ve sair gıpta edilecek varlıklara sahip oldukları halde...
Nasıl oluyor da müslümanlar bu kadar mağdur, bu kadar perişan, bu kadar yoksul, bu kadar makhûr? Olur şey değil doğrusu! Bu du­ruma akıl erdirmek ne kadar güç yâ Rabbi!
Bütün bu dertlerin tek ve kesin bir çaresi vardır: İttifak.
İzzet ve şevketimiz, ihtilafa düşüp birbirimizle çekiştiğimiz için -ilahî bir ceza olarak- bizden alınmış, yerini zillet ve meşakkate terk etmiştir. Bizi tedip için düşmana fırsat ve ruhsat çıkmıştır.
Ey müslüman, dininin özüne dön, din kardeşinle barış, ihtilafı ara­dan kaldır, diğer kardeşlerinle birlik ve beraberliği sağla, sabır ve se­bat et ki nihaî zafer senindir.
Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.[1]
---------------------------------------
* İslam Dergisi Başmakaleleri, İstanbul 2013, s. 65-66.
(1) Mehmet Akif Ersoy, Safahat,s. 164.

Sayfa Başı