M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

En Güzel Ay ve Bir Yarış

M. Es'ad Coşan

Geleneksel deyimiyle, “Onbir ayın sultanı”, “mâh-ı gufrân”, “şehrü Ramazan” bu yıl 7 Nisan Cuma günü1 başlayacak, sevgili çocuklar! Hepinize şimdiden, kutlu ve mutlu olmasını dilerim. 

Önce din kültürümüzle ilgili bir kaç kelime açıklama yapayım size:

Arapça’da dünyanın sevimli ve değerli uydusu şu gökteki aya “kamer”, ince aya “hilâl” dolunaya “bedr”; diğer yandan yılın on iki bölümünden birini gösteren, zaman birimi aya da “şehr” kelimesi kullanılır. Şehr, Arap dilinde, bizdeki gibi “il, kasaba” anlamına gelmez, “şehrü Ramazan” demek, “Ramazan ayı” demektir sadece!
“Mah” kelimesine gelince; o da Farsça’da Türkçe’deki gibi; (Hem gökte olan, hem zaman birimi olan) anlamına gelir; “meh” şeklinde de kullanılır. Camilerin minareleri arasında ip çekip birçok kandil asarak yazı dizme sanatına da “mahya yazmak” denir ki “mâh-iye”den bozma bir sözdür. Bilhassa “mâh-ı Ramazân”da bu yazılar yazıldığı için “mâhiye, mahya; Kutsal aya ait sanat”, denmiş olmalıdır.
Böylece “mâh-ı gufrân” da, gufran ayı, yani Allah’ın mü’minleri afv ü mağfiret ettiği, bağışlayıp esirgediği ay, demek olur.
Gerçekten de Ümmet-i Muhammed’in bu ayda kazancı çoktur. Bu ayda oruç tutanların, geçmiş bir senelik hataları, günahları bağışlanır. Hadîs-i şerîflerde bildirildiğine göre; Ramazan ayında cennetler bezenir, gökler nurlanır, cehennemin kapıları kapanır, şeytanlar zincire bağlanır, şer azalır hayır ve bereket artar, mü’minler melekleşir, zevk ve şevkle ibadetlere koşar, büyük ecir ve sevaplar kazanırlar; bu ilahî ve mânevî neşe, sonunda büyük bir bayramla noktalanır, perçinlenir.
Ramazan esasen mü’minlerin “takvâ”yı öğrenmesi ve “takvâ”ya sahip olması için bir ay süreli bir eğitim, bir idman yani bir alıştırmadır.
Ben bu “takvâ”nın ne olduğunu şimdi size söylemeyeceğim. Sizi iyice meraklandırmak istiyorum sevgili çocuklar!
Siz kendiniz araştırın, soruşturun, kitaplar karıştırın, inceleyin, iyi öğrenin.
-----------------------------
*   M. Es'ad Coşan, Çocuklarla Başbaşa, 87-88.
[1] 28 Haziran Cumartesi 2014

Sayfa Başı