M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Lütfen İlgimizi Yayalım

M. Es'ad Coşan

 Müslümanların hepsinin iyiliğini isteyeceğiz. “Müslümanların dertleriyle, işleriyle, sıkıntılarıyla, sorunlarıyla ilgilenmeyen bizden değildir.” diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz defterden siliyor, reddediyor. Müslümanların dertleriyle dertleneceğiz. 

Kendinize şöyle bir soru soracaksınız: 

“Elimde bulunan imkânlarla, zenginliklerle, müktesebatla, şimdiye kadar öğrendiklerimle, sahip olduğum mevki ve makam ile bilgi ve görgü ile acaba yurt içindeki ve yurt dışındaki müslüman kardeşlerime neler yapabilirim? Aç, susuz, mazlum, mağdur, esir ne kadar müslüman var? Dünyanın neresinde, onların hâlleri nedir, ne olacak?” 

Lütfen öteki müslümanları da düşünün! Öteki müslümanların hâllerini anlamaya çalışın! Onlara da yardım elini uzatmaya gayret edin! Gönlünüz, aklınız onlarla olsun! 

Lütfen yurt içinden yurt dışına doğru genişleyelim! Lütfen ilgimizi yayalım. Çünkü İslâm cihanşümul bir dindir. Tüm cihandaki bütün müslümanlar kardeşimizdir. Dar bir kafeste sıkıştırılmış bir aslan gibi olmamalıyız. Bütün müslümanlarla ilgilenmeliyiz; ziyaret yapmalıyız, ticaret yapmalıyız, ilişkiler kurmalıyız. Dostluk dernekleri kurmalıyız... Bu İslâm kardeşliğini, müslümanların birbiriyle kardeş olduğunu lâfta bırakmamalıyız. Fiiliyatta yardım olmalı.

Ben uluslararası örgütlere bakıyorum: Çocukları yetiştirme örgütü, bilmem şu örgüt, bu örgüt... diye bizim de üye olduğumuz örgütlere bakıyorum; Avrupalılar kurmuşlar, Amerikalılar takip ediyor. Kilise işin içinde, ön sırada koşturuyor... Bir bakıma üzülüyorum. Hayırları yapmak müslümana yakışır. Yani bütün dünyaya hayrı, güzelliği, yardımı, mutluluğu yerleştirmeye çalışmak müslümanın görevi olmalı ve böyle yaptığımız zaman da görgümüz, bilgimiz artacak.

Ben bütün dünyayı dolaşarak çok değişik izlenimler aldım. İnsan Türkiye’de yaşadığımız zamandan çok daha güzel duygulara bürünüyor, hem de dünyayı gezdikçe insanın önüne büyük imkânlar açılıyor. Biz Türkiye’de başımızı kuma sokan devekuşları gibi yaşıyoruz. Hâlbuki dünyanın nerelerinde nice imkânlar var, nice kazançlar var. Yapacağımız nice çalışmalar, hizmetler var. Elde edeceğimiz nice menfaatler ve kârlar var. Millî menfaat, dînî menfaat, şahsî menfaat; her bakımdan, bilgi görgü bakımından çok istifade edeceğiz. 

Onun için hepinizin tüm dünya müslümanlarıyla ilgilenmenizi, ilginizi genişletmenizi, himmetinizi yüksek tutmanızı, gayretinizi çoğaltmanızı, İslâm için daha çok çalışmanızı, müslümanların aziz olması için, mağduriyetten, mazlumiyetten, esaretten kurtulması için, insanca yaşama hâllerine, şartlarına sahip olması için elinizden geleni yapmanızı rica edeceğim. Çünkü çepeçevre her yanımızdaki müslümanlar çeşit çeşit sıkıntılar içinde. 

Biz de elhamdülillah mutlu bir ülkeyiz. Millî gelirimiz yüksek. İnsanımız daha görgülü. Yetişmiş insanımız çok. Çok canlı bir milletiz. Genç insan sayısı fazla. Başka milletlerin yaş ortalaması çok yüksek olduğu hâlde, biz genç nesillerin çok olduğu dipdiri bir milletiz. İnşaallah önümüzdeki yıllarda daha güzel hizmetler yapacağız, daha ön plana çıkacağız. 

Dünya üzerinde hayırların yapılması, şerlerin engellenmesi için daha güzel hizmetler yapma imkânımız olacak ama bunun için kendimizi yetiştirmemiz lazım, hazırlamamız lazım! Çoluk çocuğumuzu buna göre yetiştirmemiz lazım. 

Bir dileğim de lütfen çocuklarınızın istikbaliyle ilgilenin. Onları uluslararası kıymetli birer insan olması, uluslararası hizmetler yapabilecek vasıflara sahip, kıymetli, yüksek insan olması için; Arapça bilen, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanmasını bilen, görgülü, ileri, çağdaş, çağa hükmeden, çağı sürükleyen, insanlara önderlik yapabilecek vasıfta yetişmesine gayret edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in tavsiyesi bu. 

Çocuklarımız bizim çağımızın insanı değildir. Kendi çağlarının, yani önümüzdeki çağın insanıdır. Kendi çağımıza, kendi görgümüze değil, ilerideki ihtiyaçlara göre onları yetiştirmeye gayret edelim. 

Çocuklarınız çok iyi yetişsin. Allah onların güzel günlerini görmeyi, o yönden de mutlu olmanızı, bayram etmenizi, çocuklarımıza nice bayramlar hazırlamamızı nasip eylesin. 

Her şey gönlünüzce olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Dünya ve âhirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, Cemâli’yle cümlenizi müşerref eylesin...

Sayfa Başı