M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Berat Gecesi Duası!

M. Es'ad Coşan

 Mart ‘91’in ilk gecesi Berat kandili, ortası Ramazan ayının başlangıcı olacak inşaallah. Tevbenizi aşk ile yenileyin, Cenâb-ı Hakk’a gözyaşları içinde pek çok yalvarın ki sizi ve bizi saidler zümresinden eylesin, şakilerden değil; bir dahaki Berat’a kadar bahtınızı hoş, rızkınızı bol, sıhhat ve afiyetinizi tam ve mükemmel kılsın; acı ve kötü günler göstermesin!

Ümmet-i Muhammed için çok hayr dua edin; Allahu Teâlâ belala­rı, fitneleri, musibetleri, gamları, kederleri, şerleri cümlemizin üzerin­den def edip hayırları, lütufları, nimetleri, nusretleri, fetheylesin; ara­dan tefrika, adavet, husumet, rekabet kalksın; birlik, beraberlik, sev­gi, saygı, dostluk, kardeşlik gelsin!
Görüyorsunuz ortada çok büyük gaflet, dalalet, cehalet, zulüm ve rezalet var; Islâm ülkeleri birbirleriyle kavgada, beldeler harap oluyor, su gibi, masum insan kanı akıyor. İnsanlar birbirlerini mahvetmek için milyarlarca dolarlık masraflar yapmakta ki eğer bu paralar Islâm diyarlarının kalkınma ve refahına harcansa idi, tüm müslümanlar zen­gin, mutlu ve müreffeh olurlardı. Üstelik harbin çok büyük rakamla­ra ulaşan araç gereç, bomba, füze, tank, uçak... harcamaları maalesef Suud ve Kuveyt gibi Islâm ülkeleri idarelerince finanse edilmekte ve müttefik kuvvetler onları paralarıyla beslemekte...
İşin daha da garibi şimdi başlarına bela olan ve aleyhlerine dönen Irak’a karşı yıllarca yine onlar beslemiş, desteklemiş ve bu muazzam silahlarla onlar teçhiz etmişlerdi.
Müslümanların müşterek servetleri olması gereken yer altı ve yer üstü zenginliklerini, beytülmâli’l-müslimînin muazzam gelirlerini böylece en ters şekilde çarçur edenlerin vebali ne kadar büyük!
Madem ülkelerin toprak bütünlükleri, devletler arası hukuka göre bu kadar muhterem idi de siz evvelce niye yıllarca İran’a saldıran Irak’ı desteklediniz? Kudüs’ü, Filistin’i Lübnan’ı işgal edenlere niye aynı sert çıkışla muamele etmiyorsunuz? Birleşmiş Milletler kararlan bu kadar önemli ise niye Güney Afrika Cumhuriyeti yönetimini yık­maya çalışmıyorsunuz? Afganistan’ın işgaline niye susuyorsunuz? Af­rika’nın, Asya’nın, Amerika’nın, Balkanlar’ın birçok ülkesinde, İs­rail’de yapılan zulümlere, katliamlara niçin seyirci kalıyorsunuz?
Böyle insanlık mı olur? Böyle medeniyet mi olur? Böyle çağdaşlık mı olur? Böyle adalet mi olur? Böyle hükümet mi olur? Böyle beynel­milel hukuk mu olur? Bu işin sonu nereye varacak? Bu zulüm ve hak­sızlık nasıl önlenebilir?
Allah’a çok dua edin, zalimlere asla destek vermeyin, onlara tebes­süm bile etmeyin; bir dalkavuk bir zalime yâ seyyidî: “Ey efendim” dese Allah gazaplanır, arş-ı âlâ titrer; bunu hiç aklınızdan çıkarmayın!
Âhirette kişi, sevdiği kim ise onunla haşrolunacak. Zalime meyl ü rükün eylemeyin ki size de cehennem ateşi dokunmasın! Acaba dün­ya hep böyle zulüm, sömürü, aldatma, ters propaganda, uyutma, ya­nıltma, sapıtma ile mi devam edecek; insanları hep dinsiz, imansız, vicdansız, insafsız, haksız, zorba, zalim kafalar mı yönetecek?
Sen gereken reaksiyonu göstermedikçe, onlara hak ettikleri cevabı vermedikçe... Evet!
Haksızlığın devamında kötüler kadar, iyiler de sorumlu ve vebal- li; çünkü haksızlığı engellemek ve durdurmak için gerektiği kadar ciddi çalışmıyorlar, kendi kabuklarına çekiliyorlar, kaplumbağa gibi yavaş ve pasif davranıyorlar.
Yâ Rabbi! Esmâ-yı Hüsnâ’n hürmetine, Habîb-i Edîb’in hürmetine, mübarek aylar, kandiller, geceler hürmetine sen iyi kullarına kuvvet, cesaret, metanet, izzet, hürmet, nusret ve galibiyet ihsan eyle, Üm- met-i Muhammed’e genel bir basiret bahşeyle ki aldanmasınlar, hak­kı hak olarak görebilsinler; zalimlere, fasıklara, kâfirlere değil, mutta- kilere, salihlere, alimlere, kâmillere ittiba edebilsinler; doğru yolda, yüce gayeler uğrunda, rızana uygun tarzda has mü’minlere yakışır şe­kilde çalışabilsinler; insanlığa çok özledikleri huzur, sulh, sükûn, re­fah ve saadeti getirsinler.
----------------------------
* Kadın ve Aile Dergisi Başmakaleleri, İstanbul 2011, s. 202-204.

Sayfa Başı