M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Dinimizi Güzelce Yaşamanın Formülü

M. Es'ad Coşan

 Her şeyin ölçüsünü anlamak istiyorsanız, yaptığınız zaman da yapmadığınız zaman da sevap kazanmak istiyorsanız, yalnız Efendimiz’in sünnetini öğreneceksiniz.

Neden?
İslâm’ı Efendimiz getirdi, bize öğretti. Kur'ân-ı Kerîm’i Efendimiz, Peygamberimiz, serverimiz, önderimiz Muhammed-i Mustafa anladı, anlattı ve uyguladı. Bize Kur'an’ın nasıl yaşanacağını gösterdi. Her şeyimizi Kur'ân-ı Kerîm’e uygun yapmamız gerektiğine göre Peygamber Efendimiz’in sünnetini öğrenmemiz lazım.
Bu ay Arabî aylardan, kamerî aylardan Şaban ayı; Peygamber Efendimiz’in ayıdır. Ben Peygamber Efendimiz’in ayı olmasını şöyle yorumluyorum:
Peygamber Efendimiz’in sünnetini öğrenme ayı! Herkes Peygamber Efendimiz’in sünnetiyle, sîretiyle ilgili bir küçük kitabı bitirsin. Efendimiz’in İslâm’ı nasıl uyguladığını oradan topluca, kuşbakışı, ana hatlarıyla görsün, diyorum. Ne kadar hızlı okursa, ne kadar geniş okursa, çok okursa o kadar iyi ama en küçüğünden derli toplu bir kitabı okusa bile her halde kâfi gelir.
Efendimiz’in ayı olan Şaban ayında Efendimiz’in sünnetini öğrenelim. Çünkü dinimizi yaşamanın formülü, şekli, numunesi, misali, timsali Peygamber Efendimiz’dir.[1]
---------------
[1] 27 Ocak 1996, Cuma Sohbeti.

Sayfa Başı