M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Peygamber Efendimiz'e Sevgimizi ve Bağlılığımızı Tazeleyelim

M. Es'ad Coşan

Bu ay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in mübarek Şaban ayıdır. Peygamber Efendimiz bu ayı seçmiş, diyor ki;

“Recep ayı, Allah’ın kulları afv u mağfiret ettiği aydır. Şaban ayı da benim ayımdır.”

Ayların içinden onu seçmiş. Bu ayda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e çok salât u selâm edeceğiz. Efendimiz’e bir salât u selâm ettik mi, Allahu Teâlâ hazretleri bize on salât u selâm eder. O’nun salât u selâmı bizi ihya eder.

İnsan bir defa salât u selâm getirdi mi, Allahu Teâlâ hazretleri insanın yüz tane ihtiyacını giderir; otuz tanesi dünyaya aittir, yetmiş tanesi âhirette mükâfat olarak verilecektir. O bakımdan içimizde Peygamber Efendimiz’e sevgimizi ve bağlılığımızı tazeleyelim.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in hayatını öğrenelim. Sîretini belleyelim, yaşayışını bilelim, gayesini anlayalım, çalışmalarının hedeflerini düşünelim… Hadîs-i şerîflerini okuyalım, belleyelim, belletelim, öğretelim. Kırk tane hadîs-i şerîfi ezberleyen insana Allahu Teâlâ hazretleri yarın rûz-ı mahşerde (mahşer gününde) ümmetin alimlerine yaptığı muameleyi yapacak. O, alimlerle beraber haşrolacak, ki şehitlerden önce gelir. Bu hususta, Allahu Teâlâ hazretleri, müstesna makamlar ihsan edecek, diye hadisler vardır. Hadis alimlerimiz de bunun incelemesini yaptıktan sonra… Mesela İmam Nevevî kırk hadis yazmıştır.

Ona intisab ederek, Peygamber Efendimiz’in hadîs-i şerîflerini belleyelim, hayatımızı ona göre düzenleyelim.

Efendimiz nasıl yemek yerdi? Efendimiz nasıl giyinirdi? Efendimiz komşusuyla nasıl geçinirdi? Efendimiz ana babaya nasıl davranmayı emretmiş? Efendimiz hayatı nasıl geçirmeyi emretmiş? Ticareti nasıl yapmayı emretmiş?..

Bu mübarek Şaban ayında Peygamber Efendimiz’e salât u selâm getirerek, sünnetine uyarak, ümmetine hizmet ederek, Peygamber Efendimiz’in sevgisini, hoşnutluğunu kazanmayı Allah nasip etsin.

Nasıl kazanırız?

Peygamber Efendimiz’in; biz onu sevdikçe, biz ona salât u selâm ettikçe, mânevî bakımdan bize ilgisi olur. Çünkü hadîs-i şerîflerde bildiriliyor ki; ben Peygamber Efendimiz’e bir salavât-ı şerîfe getirsem, melekler o salât u selâmı götürüp Peygamber Efendimiz’e benim adımla sanımla, memleketimle, künyemle bildiriyorlar, o da ona mukabele ediyor. Siz ederseniz sizi de bildiriyorlar, sizin de salât u selâmınıza karşılık veriyor. Böylece her türlü hayrın başlangıcı olmuş oluyor.

Allahu Teâlâ hazretleri içimize Peygamber Efendimiz’e en güzel tarzda uyma aşkı, şevki, muhabbeti ihsan eylesin. “Gül yüzünü rüyalarda görelim yâ Resûlullah” dediği gibi, Peygamber Efendimiz’in sevgisini, muhabbetini içimize yerleştirsin. Sünnet-i seniyyesini ihya eyleyerek şehit sevapları kazanmayı, Allahu Teâlâ hazretleri cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Efendimiz’in ümmetine güzel hizmet etmeyi malımızla, canımızla, bilgimizle, her çeşit varlığımızla ümmet-i Muhammed için hayırlı işler yapmayı nasip eylesin.[1]

---------------

[1] 13 Nisan 1987, Kandil Sohbeti. 

Sayfa Başı