M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Tevhid Asrı

M. Es'ad Coşan

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gerçekleri çok halim selim, sakin sakin anlattı. İnananlar inandı, inanmayanlar inanmadı. 

Peygamber Efendimiz âhirete irtihal etti ama Kur’ân-ı Kerîm’in hakikatleri ortada. Biz de Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerini izah ediyoruz. Herkes bunu duymalı; Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi, Japonu, Hintlisi… Öküze buzağıya, güneşe aya, haça puta tapma zamanı değildir.

Ve ben başlattım. 2000 yılı artık yeni, yuvarlak bir rakam. Yeni bir yüzyılın, yeni asırların başlangıcı olacak. Önümüzdeki 2000 yılını “Tevhid Yılı” olarak ilan ediyorum. Lütfen, hepiniz yardımcı olun, bu “Tevhid Yılı” düşüncesini yaygınlaştıralım. Allah’tan başka ilâh yoktur! Lâ ilâhe illallah. Âlemlerin Rabbi, yeri göğü yaratan, yüce Mevlâ’nın kuluyuz ve O’na kulluk etmemiz lazım. Hakyol İslâm’dır. İstikbal İslâm’ındır. 

Çağımızda insanlık buhrandadır, ahlâkî düşkünlük içindedir. İnsanlığın kurtuluşu İslâm’la olacaktır. 2000 yılı bunun başlangıcı olsun, şimdiden bunu başlatalım. Geriye dönüş, irtica, bâtıl inançlar, putperestliğe geri dönüş değil de istikbâle yönelik nurlu ufuklara doğru, istikbal İslâm’ındır ve yirmibirinci yüzyıl “Tevhid Yüzyılı”dır. 

Hani her yılı bir kimseye, bir önemli olaya atfediyorlar. “Yunus Emre Yılı”, “Ahmed-i Yesevî Yılı”, “Osmanlı’nın 700. Kuruluş Yılı” vs. 

2000’li yıllar da “Tevhid Yüzyılı”dır. Elbirliğiyle, bu vesileyle tevhidi anlatalım. Lâ ilâhe illallah’ı, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah’ı, Allahu Ekber’i, Sübhânallah’ı, Elhamdülillah’ı anlatalım. 

Cümle cihan halkı anlasın ve herkes hak yola gelsin, imana gelsin, Allah’ın rahmetine gelsin. 

 

Sayfa Başı