M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Bu Ne Biçim Müslümanlık!

M. Es'ad Coşan

 “Bu ne biçim Müslümanlık?!..” diye şaşırdığımız şeylerin hepsi Efendimiz’in sünnetine uymamaktan, sünnetinin öğrenilmemesinden, öğretilmemesinden kaynaklanıyor! 

Müslümanların sünnete uygun olarak yaşamalarını sağlayan ana çizgi, ana kaynak, ana gösterge Peygamber Efendimiz’in hadîs-i şerîfleridir. 

Sayfa Başı