M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Yirmibirinci Yüzyıl Çok Tehlikeli Bir Yüzyıl!

M. Es'ad Coşan

Yirmibirinci yüzyıl çok tehlikeli bir yüzyıl! 

Küfür deryasında denize düşmüş, kurtulmak için bir tahtaya sarılmış kazazedeler gibiyiz! 

Küfür, şirk, inançsızlık, edepsizlik, Allah’a karşı gelmek, şeytana tapmak, şeytanı dinlemek o kadar yaygın, o kadar aleni, o kadar kuvvetli! 

Allah’ın yasakladığı işler âşikâre yapılıyor, haramlar işleniyor! Bazı insanlar korkmadan, göğsünü gere gere, kaşını çata çata Allah’ın emirlerini tutmuyor ve tutmayacağını da söylüyor! Birçok kimse de din vs. tanımıyor! 

Böyle bir asırda yaşıyoruz.

Allah bizi cahillerden, gafillerden, kâfirlerden uzak eylesin. Sevdiği kul eylesin, sevdiği yolda yürümeyi nasip eylesin. Her an tehlikedeyiz. Her an kendimiz, hanımlarımız, çocuklarımız ve zürriyetimiz tehlikede! Her an! 

Bir anda her şey değişebilir! Sandal devrilebilir! Köpek balıkları kazazedeleri, denize düşenleri yiyorlar ya insanın başına öyle hâller gelebilir. Bir gazeteden okuduğu bir yanlış yazıdan, bir televizyonda açık oturumdaki bir sapık fikirden, karşılaştığı bir kâfirin söylediği zehirli birkaç fikirden bir anda zehirlenebilir! Her an!

Onun için Cenâb-ı Hakk’a dayanmak tevekkül etmek ve yalvarmak zorundayız, yalvarmak mecburiyetindeyiz! Yalvarmaktan başka çare yok!

“Yâ Rabbi! Ben çok zayıfım, çok güçsüzüm, çok bîçâreyim, çok yalnızım. Bu yirmibirinci yüzyılda bu küfür ummanlarında korkuyorum yâ Rabbi! Aman beni sevdiğin kul eyle! Aman beni imandan, İslâm’dan ayırma! Aman beni şeytana kananlardan eyleme! Nefsine uyanlardan eyleme yâ Rabbi! Bana yardım eyle!..” diye daima Allah’tan istememiz lazım. 

Sayfa Başı