M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Zekâ Ortama Uyma Kâbiliyetidir

M. Es'ad Coşan

Hızla değişen dünyamızda, bizim hızlı tedbirler almamız ve çalışmalarımızı çağın ve şartların icabına göre yeniden akort etmemiz, ayarlamamız gerekmektedir. 

Her an bu böyledir.

Zekâyı “ortama uyma kâbiliyeti” diye tarif ediyorlar. 

Zeki insan, çevresine ve şartlarına çok çabuk intibak edebilen insandır. Bir bakıma “Zekâ odur.” deniliyor. 

Toplumların da zekâsı yeni şartları kavrayabilmektir. Mesela ben bugünkü, bu seferki seyahatimde, Almanya’yı biraz yorgun ve köhne gördüm. Hollanda’yı biraz daha canlanıyor gibi gördüm. Olabilir, bir an ileride olan bir ülke biraz çalışmasına fütur getirirse duraklayabilir. Arkada olan, geride olan azimli bir ülke de, çalışarak öne geçebilir. 

Türkiye’mizin öyle olmasını temenni ederiz. Çünkü Türkiye’nin nüfusu canlıdır, gençtir. Nüfus ortalaması bakımından Türkiye çok sevindirici durumdadır. İnsanımız genç insandır. Ve çok iyi yetişiyorlar. Güzel şeyleri çok iyi kavrıyorlar.

Sayfa Başı