M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Bid’atlerden Uzak Durmak, Bid’atlerle Savaşmak Şiarımızdır

M. Es'ad Coşan

“Her dalalet sahibi cehenneme düşecektir, cehennemde yanacaktır, cehennemdedir.” diye Peygamber Efendimiz ihtar etmiştir, ihbar eylemiştir. Binâenaleyh, bizim iyi bir müslüman olmak için sımsıkı Kur’ân-ı Kerîm’e ve var gücümüzle Peygamber Efendimiz’in sünnetine sarılmamız gerekmektedir. En güzel Müslümanlık, evliyâlık yolu budur. Onun için hepimizin Resûlullah’ın sünnet-i seniyyesini öğrenmek hususunda azamî gayret göstermemiz gerekiyor. 

Ve bizim tekkemizin de ders kitabı Resûlullah’ın hadîs-i şerîfleridir. Elhamdülillah ki; hani tarikatle şeriat arasını ayırmak isteyenler görsünler ve doğru yol nasıl olurmuş görsünler! 

Elhamdülillah ki; tarikatimizin yolu şeriattır ve sünnet-i seniyye-i Nebeviye’dir. Bid’atlerden uzak durmak, bid’atlerle savaşmak şiarımızdır. 

Sayfa Başı