M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Takvâ

M. Es'ad Coşan

Takvâ kelimesi üzerinde çok durun! Takvâ nedir, Siz bu işin peşine düşün! Her gördüğünüz alime sorun, her hocaya sorun. Bir de o anlatsın. On kişiye sorarsanız sonunda bu işi yavaş yavaş bilmeye başlarsınız. 

Takvâ; insanın günahlardan kaçınması, sakınmasıdır. Allahu Teâlâ hazretlerinin azabına, cezasına ikabına, hoşnutsuzluğuna mâruz kalmamak için sakına çekine yürümesidir. Takvâ bu! Korkmak ama günahlardan korkmak!

Nasıl korkmak? 

“Allah’ın cezasına uğrarım, hoşnutluğunu elden kaçırırım, hoşlanmadığı sevmediği gazap ettiği bir kul olurum; aman böyle olmayayım…” diye uğraşmak, takvâ budur. Eğer hareketlerini böyle tanzim edebiliyorsan tamam, müjdeler olsun ki sen Allah’ın velî kullarından bir kulsun!

Neden? 

İman ettin, bir de Allah’ın hoşnutluğunu kaybetmemek için titiz titiz, sakına sakına yürüyorsun! Bastığın yere dikkat ediyorsun, bastığın adıma dikkat ediyorsun! Kim Allah için alırsa Allah için verirse, Allah için severse Allah için kızarsa; her yaptığı işi Allah için yaparsa imanını tamamlamış olur. Yaptığımız şeyi Allah için yapacağız. 

Hz. Ömer’e -radıyallahu anh- “Takvâ nedir?” diye sormuşlar. O da takvâyı; dikenli bir tarlada ayaklarına, eteklerini diken yırtmasın diye dikkatli yürümeye benzetmiş. Takvâ öyledir. 

Bu dünya dikenli bir tarladır. Bu dünya da insan çıplak ayaklı bir yolcu gibidir. Eğer bu dünyada bastığın yerlere dikkat etmezsen çobançökerten dikenlerin üstüne bir basar. Feryâd u figân eder. O dikenler ayağının topuğunun içine kadar part diye girer. Veyahut koca koca devedikenleri vardır, eteklerine bir takıldı mı sağını solunu cart curt yırtar. 

Dünyayı dikenli, bakımsız tarlaya benzeteceksiniz: Siz de bu tarlada yürümek zorundasınız, üstelik ayakkabınız da yok! 

İşte böyle hareket ederseniz takvâ ehlisiniz. Dikenden ayağınız kanamasın, eteğiniz yırtılmasın diye bu dünyada yürüyebiliyorsanız işte o zaman takvâ ehlisiniz. İşte böyle kimse takvâ ehli bir kul. Böyle bir kimse Allahu Teâlâ hazretlerinin velîsi oluyor. 

Sayfa Başı