M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Hayal Etmek de mi Yasak?

M. Es'ad Coşan

Fransa ile, İngiltere ile Almanya dost oldu; AET’yi kurdu, AT’ı kurdu. Düşman ya... Fransızlar Almanlar’dan Alsas Loren’i, Alman topraklarını almış. Ama şimdi dost oldular. 

Neden? 

Birlikte kuvvet olduğunu bildikleri için masaya oturuyorlar; 

“Arkadaşlar, ayrı ayrı durursak bir faydası yok. Birleşelim, işimizi yürütelim; daha çok kâr var!”

“Birleşelim mi?” 

“Birleşelim!” 

“Eski düşmanlık?” 

“Boş ver eski düşmanlığı! Mühim olan paradır, puldur, kuvvettir!” diyorlar, birleşiyorlar. 

Akıl ve mantık neyi istiyorsa eski düşmanlıkları bırakıp yapıyorlar.

Biz bunu yapmıyoruz! Biz eski Osmanlı’yı bile tesis edemedik! Suriye eyâletimizi, Bağdat vilâyetimizi alamadık. Onlar bize düşman, biz onlara hasım; böyle gidiyor... 

Libya 1949’da istiklâlini kazandığı zaman Türkiye ile birleşmek istemiş, parlementosunda konuşmuşlar. Kral Sunusî’nin hanedânından olan insanlar İstiklâl harbinde bizimle beraber mücadele etmişler. Bilmiyoruz. 

“Eski Osmanlı’yı tekrar kuralım.” diye düşünmek bile hatırımızdan geçmemiş. 

Yasak mı düşünmek? Hayal etmek de mi yasak? 

Hiç olmazsa hayal edersin. 

Ama birleşememişiz. Onlar birleşiyorlar. Biz eski Osmanlı vilâyetleri birleşemiyoruz; onlar eski düşmanlar, kanlı bıçaklı hasımlar birleşiyorlar ve muazzam şeyler elde ediyorlar. 

Sayfa Başı