M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Allah Hastalığı da Şifayı da Verendir

M. Es'ad Coşan

Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel’in İbn Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet ettiği bir hadîs-i şerîf diyor ki: 

“Hiçbir müslüman kul yoktur ki eceli gelmemiş bir hastayı ziyarete gider de yedi defa şu duayı okursa o hasta mutlaka şifa bulur.” 

Eczane reçetesi.

Es’elu’llahe’l-azîm rabbe’l-arşi’l-azîm en yeşfiyek.

Bu kadar kısa. 

Mânasını söyleyelim:

Es’elullah. “Ben Allah’tan dilerim.”

Nasıl?

el-Azîm “Azamet sahibi Allah’tan dilerim.” Rabbe’l-arşi’l-azîm. “Arş-ı azîm’in Rabbi, sahibi olan o ulu Allah’tan dilerim.” 

Neyi dilerim? 

En yeşfiyeke. “Sana şifa vermesini dilerim.” 

Es’elu’llahe’l-azîm rabbe’l-arşi’l-azîm en yeşfiyeke. 

Peygamber Efendimiz, “Yedi defa bunu deyince, eğer o şahsın eceli takdir edilmemişse, ecel değişmez, Allah o hastalıktan şifa verir.” diyor. 

Şifayı kim veriyor? 

Allah celle celâlüh. Hastalığı da veren O, şifayı da veren O; yaratan da O, öldüren de O, dirilten O, yükselten O, alçaltan O… Hepsi O’ndan, Her şey O’ndan. Ama sen O’nu göremezsen göremezsin. Çünkü görmek için derin gözü olması gerekiyor, nüfus-ı nazarı olması gerekiyor, hadiselere derinlemesine bakabilen bir göz, perdenin arkasını görebilen insan gerekiyor. 

Sayfa Başı