M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Mü’minin İşi Gönül Yapmaktır

M. Es'ad Coşan

Mü’minin işi gönül yapmaktır. Mü’minin işi Allah’ın kullarının gönüllerine riayet etmektir. 

Bizim inancımıza göre mü’minin gönlü Kâbe gibidir. Çünkü Allahu Teâlâ hazretleri bir pak gönüllü kulun kalbine nazar eyler, kalbine nüzûl eyler, kalbine lütfeyler, tecellî eyler. Mü’minin kalbi nazargâh-ı ilâhîdir, tecelligâh-ı ilâhîdir, öyle muhterem bir yerdir. 

O kalbi insan nasıl kırar? 

Nâdide, antika, kristal bir tabağı kırabilir misiniz? Topkapı sarayındaki müstesna camekânın içindeki güzel bir cam eşyayı, bir kıymetli mücevherli eşyayı kırabilir misiniz? 

Kıramazsınız, kıymetli diye. 

Mü’minin gönlü de öyledir. Mü’minin haysiyeti de o kadar önemlidir, o kadar kıymetlidir.

Onun için, değil bıçak çekmek, değil boynuna tel dolamak, değil yumruk vurmak, değil kanını yere dökmek, değil dövüp sövüp ayaklar altına almak, değil işkence etmek; diliyle bile ta’n etmez! Müslüman öteki müslümana diliyle rencide edici söz söylemez. Müslümanın böyle bir huyu yoktur. Müslüman diliyle başkasına tan edici, gönül yıkıcı, onu rencide edici değildir. 

Sayfa Başı