M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Biz Allahu Teâlâ’nın Adaletinden de Korkarız

M. Es'ad Coşan

Biz Allahu Teâlâ hazretlerinin adaletinden de korkarız.

Neden? 

Eğer adaletle muamele ederse yandık! Adaletle hareket etmek demek, terazi kullanmak demek. 

Bir tarafa bizim iyiliklerimizi koyacaksın, öbür tarafa da dirhem koyacaksın da bizim iyiliklerimiz de tartıyla yekûn tutacak da sonra kâr edeceğiz…

Eyvah! Böyle bir şeye tâkatimiz yok. Eğer böyle bir muameleye mâruz kalacaksak şimdiden yandık!.. Kurtuluşun hiçbir çaresi yoktur. Meğer ki Mevlâ lmtfeyleye, rahmet eyleye! 

Kulların teraziye gelir tarafı yoktur. 

“Peki, âhiretteki terazi ne oluyor?”

Âhirette terazi var ama Allahu Teâlâ hazretleri bu tarafa devamlı ağırlıklar koydurtuyor. Bir namaz kılıyorsun, on misli veriyor; bir iyilik yapıyorsun, yedi yüz misli veriyor, bazen bigayr-i hisâb veriyor. Sonra günahları da çeşitli vesilelerle siliyor, çeşitli vesilelerle sildiriyor. 

Bir kere bir kul bir iyiliğe niyet edip onu yapmasa, yapamasa ondan bile bir ecir veriyor. 

Onun için iyi niyet besleyin, iyi şeyleri önceden söyleyin, iyi şeyleri yapmaya gayret edin, niyet edin! Çünkü yapamasanız dahi ecir var. 

Sayfa Başı