M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Cennetteki Dereceler, Kur’ân-ı Kerîm’in Âyetleri Kadardır

M. Es'ad Coşan

“Cennetteki dereceler, Kur’ân-ı Kerîm’in âyetleri kadardır.” 

Tamamına sahip olan o cennetteki derecelerin en yükseğine çıkacak! 

İnsan; Kur’ân-ı Kerim’e vukufu, Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerindeki mânaya sahip oluşu nispetinde cennette derece kazanacak.

 O halde Kur’ân-ı Kerîm’e sımsıkı sarılalım. Kur’ân-ı Kerîm, şu karanlık dünyada, çukurun içinde, bataklıkta, şu muzlim yerde bizi buradan kurtarmak için uzatılmış bir kurtulma ipi gibidir! Kuyunun içine düşmüşüz: Karanlık, yemek yok, bir şey yok, orada kalsak helâk olacağız; yukarıdan bir ip sarkıtmışlar! İşte Kur’ân-ı Kerîm öyle bir şeydir. Sarıldık mı sımsıkı sarılacağız, bizi çekip bataklıktan cennete çıkartacak!

Dünyada öyle yerler varmış ki insan yürüdükçe ayağı ökçesine kadar batıverirmiş. Kıpırdandıkça daha fazla batarmış, dizine kadar, beline kadar, göğsüne kadar, boynuna kadar, derken çamurun içinde kaybolur gidermiş; bataklık! Kurtaramazmış, insan çırpındıkça batarmış. 

İnsan yutan, kumsallardan bahsederler, hakikaten mevcut şeyler! 

İşte öyle bir bataktayız biz! 

Bize bir ip atılmış, tutunacağız, kurtulacağız veya kuyudayız, tutunacağız, çıkartılacağız, kurtulacağız. 

Kur’ân-ı Kerîm o! Kur’ân-ı Kerîm’in yazısını öğreneceğiz, mânasını öğreneceğiz, mânasını kendi hayatımızda tatbik edeceğiz. 

İnşaallah bu dünya bataklığından cennetin nimetlerine onun sayesinde ulaşacağız. 

Sayfa Başı