M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

İslâm’da Cemaati Dağıtmaya Sebep Olacak Her Çeşit Şey Yasaklanmıştır

M. Es'ad Coşan

Müslümanları birbirine düşürecek, iki ordu birbirleriyle çarpışacak, çeşitli fitneler fesatlar olacak. İslâm’da, cemaati dağıtmaya sebep olacak her çeşit şey yasaklanmıştır. Hatta eğer cemaatte tenfir, meydana getiriyorsa imamın uzun sûre okuması bile yasaklanmıştır. Tenfir-i cemaat imamların dikkat edeceği inceliklerden birisidir ki namazda kendisi aşka gelmiş; okuyor, okuyor, okuyor; ama arkadan adamın karnı ağrıyor, işi var, treni kaçacak, filanca yere yetişmesi lazım veyahut dairede amiri azarlayacak… O okuyor da okuyor! Çok uzun okuduğu zaman eğer cemaatte ona karşı kızgınlık veya bıkkınlık gibi bir duygu hâsıl olacaksa doğru değil, o zaman kısaca okuyacak! Cemaatin ihtiyacına göre onu bıktırmayacak şekilde okuyacak. 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashâb-ı kirâmını gözünün içine bakarak takip edermiş. Konuşmaya mütehammil, söz anlamaya uygun bir durum gördüğü zaman konuşurmuş. Ondan sonra da yormadan hemen konuşmayı bırakırmış, gayet kısa kesermiş. Uzun uzun konuş konuş konuş; insan sonunu hatırlar başını unutur. Uzun konuşmak zararlı neticelere yol açabilir, cemaati dağıtıcı bir davranış olarak o da yasak. 

İki insanın arasını bozmak yasaktır. İki insanın arasında laf taşımak yasaktır. İki insanın sözünü, onun sözünü ona götürüp onu ona düşürmek, onu ona düşürmek yasaktır. Müslümanlar birbirleriyle kavga ettikleri, ihtilafa düştükleri zaman arasını bulmak sevaptır. Onları barıştırmak uygundur. Hatta barıştırmak için; 

“O seni seviyor da işte utandığı için senin yanına gelemiyor. Sen de biraz güler yüz göster de barışmasına vesile olsun…” filan diye küçük mâsum yalanlar söylemek bile caizdir.

Halbuki ötekisi öyle bir şey demese bile barıştırmak bakımından böyle şeylere müsaade edilmiş. Hadîs-i şerîfte; “Yalan orada caizdir!” denmiş. 

Neden? 

Bir büyük gaye var: 

Müslümanların cemaati bozulmasın! Birlikleri, dirlikleri dağılmasın! Gölge düşmesin, çatlama olmasın! 

Sayfa Başı