M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Kardeşlerimize Kendi Kendimize Herhangi Bir Şeyi Yükleyecek Tavrı Sevmiyorum

M. Es'ad Coşan

Kardeşlerimize -yine Peygamber Efendimiz’in hadîs-i şerîflerinden öğrendiğimiz, aldığımız bilgilere dayanarak- günde hiç olmazsa 100 defa salât ü selâm getirmeyi tavsiye ediyoruz. 

Kardeşlerimize kendi kendimize herhangi bir şeyi yükleyecek tavrı sevmiyorum; Peygamber Efendimiz ne tavsiye etmişse onu tavsiye etmeyi, aynen nakletmeyi seviyorum! Ne az, ne fazla; aynen sünnet-i seniyyeyi uygulamalarını tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. 
Salât ü selâmı her gün 100 defa söylersiniz. Ayrıca cuma günü salât ü selâmın çok yapılması da Peygamber Efendimiz’in tavsiyesi olduğundan cuma günleri de bin tane yapmanızı tavsiye ederim.
Hocam Mehmed Zahid Kotku rahmetullahi aleyh Efendimiz de ben kardeşinize öyle tavsiye eylemişti. Bunlar da benden size yadigâr olsun!
Demek ki insan Peygamber Efendimiz’e salât ü selâmı çok ederse yarın Cenâb-ı Hakk’a onun kendisinden razı olduğu bir şekilde mülâki olur, karşılaşır. Bu çok büyük bir devlet, çok büyük bir nimettir. 

Sayfa Başı