M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Birbirinizi Sevin. Birbirinize Muhabbet Edin

M. Es'ad Coşan

 Allah’ın hikmetini kullar anlayamaz. Ama gördüğümüz şu ki: Mesela İslâm dininin özelliklerini, güzelliklerini inceleyen bir insan diyor ki; 

“İslâm’ın beş ana amacı olduğunu görüyoruz. İmanı, itikadı korumak. Bedeni korumak. Malı korumak. Nesli korumak...” diye bu beş tane ana amaçların ne olduğunu sayıyor. 

Nereden çıkıyor bu?

Âyetleri, hadisleri iz’an ile irfan ile incelediğin gruplandırdığın zaman ortaya çıkıyor. 

Allah celle celâlüh affedenlere neden çok büyük mükâfat veriyor? 

Müslümanlar birlik olsun, müslümanlar kusuru bile olsa birbirlerini affetsin, dost olsunlar, muhabbet etsinler, parçalanıp bölünmesinler, birbirlerine düşmesinler diye... Saç saça, baş başa, tırnak tırnağa birbirinin gırtlağına sarılmasınlar, birbirinin gözünü oymasınlar diye... Birbirlerini sevsinler diye... 

Benim de âcizâne âyet-i kerîmelerden, hadîs-i şerîflerden okuyup da çıkarttığım bir umumî hakikat: -tabii büyüklerimiz de bunu kitaplarında mutlaka çıkarmışlardır.- 

Allah celle celâlüh müslümanların birlik ve beraberliğine ve muhabbetine sebep olan her şeye çok büyük mükâfat veriyor; birlik ve beraberliği ve muhabbeti bozan her şeye de büyük ceza veriyor. 

Demek ki müslümanların birlik ve beraberliği çok önemli. 

Mesela selam vermek çok sevap. Dilin kemiği yok, es-selâmü aleyküm ve rahmetullah deyiveriyorsun, hemen on adet, yirmi adet hasene, sevap kazanıyorsun. Hediye vermek, ziyaret etmek, hasta ziyaret etmek, arkadaşını ziyaret etmek çok sevap. Affetmek çok sevap. Sevmek çok sevap. 

Allah celle celâlüh sevenin sevilenle beraber olacağını, ikisinin birden Arş’ın gölgesinde gölgeleneceğini bildiriyor. Cennete girdikleri zaman cennette de kendilerine çok büyük köşklerin verileceğini bildiriyor. 

Bütün bunlardan bizden istenen ne? 

Birbirinizi sevin. Birbirinize muhabbet edin. Hatanız varsa da affedin. 

Ne demiş şairler? 

Yârsız kalmış cihanda, 

Ayıpsız yâr isteyen. 

Manzum güzel bir şey söylemiş. 

Ayıpsız bir dost, yâr isteyen kimse böyle bir kimseyi bulamaz. O zaman hiç ahbâbı olmaz. 

Neden? 

Kusursuz insan olmaz. 

“Kusursuz kul olmaz.” diye hep duymuşuzdur. Duymuşuzdur ama kusuru affetmiyoruz. 

Sayfa Başı