M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Cennet Annelerin Ayakları Altındadır

M. Es'ad Coşan

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem; el-Cennetü tahte akdâmi’l-ümmehâti.  “Cennet annelerin ayakları altındadır.”  buyurmuş.

“Kaldır bakalım ayağını altında cenneti görebilecek miyim?” gibi bir mantığa girmeye lüzum yok. Burada mecazî bir mâna var. “Annenin bastığı yerin altı cennettir.” diye bir mâna çıkartmaya lüzum yok. 

Cennet annelerin ayakları altında demek; annelere olağanüstü hürmet edin, hizmet edin ki cenneti bulasınız demek oluyor. Mecazî bir mâna var. 

O bakımdan hepimiz bilhassa analarımıza olağanüstü sevgi, saygı, gösterelim ve hizmet edelim. 

Peygamber Efendimiz’e sahabeden birisi; 

“Kime hürmet, hizmet edeyim?” diye sormuş. 

Annene. 

“Kime hizmet edeyim?” 

Annene.

“Kime hizmet edeyim?” 

Annene. 

“Kime hizmet edeyim?” 

Dördüncüde “Babana.” demiş.

Üç defa annene hizmet et diye tavsiye ettikten sonra, sonra babana demesinden alimlerimiz anneye saygı ve hürmetin, hizmetin daha önde geldiğini haklı olarak çıkartmışlar. Annenin hakkı daha büyük olduğu için.

------------------------

[1]  Kudâ'î, Müsnedü'ş-Şihâb, I, 102, r. 119; Deylemî, el-Firdevs, II, 116, r. 2611; Münâvî, Feyzü'l-kadîr, III, 361, r. 3642; Ali el-Muttakî, Kenzu'l-ummâl, XVI, 461, r. 45439; Gümüşhânevî, Râmûz, 200, r. 16. Bk. Ahmed b. Hanbel, III, 429, r. 15538; Hâkim, el-Müstedrek, II, 114, r. 2502; IV, 167, r. 7248; Nesâî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 272, r. 4297; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, IX, 45, r. 17832; Şu’abu'l-îmân, X, 248-9, r. 7448-50; Tahâvî, Şerhu müşkili'l-âsâr, V, 375, r. 2132.

Sayfa Başı