M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Biz Bu Dünyanın Bir İmtihan Yeri Olduğunu Biliyoruz

M. Es'ad Coşan

Değerli gençler! 

Biz bu dünyanın bir imtihan yeri olduğunu biliyoruz. Öldükten sonra âhiret âlemine gideceğimizi, orada dünyada yaptığımız iyiliklere karşılık iyilik göreceğimizi, Allahu Teâlâ hazretlerinin cennetiyle cemaliyle müşerref olacağımızı, kötü insanların da adalet-i ilâhiyye gereği âhirette ve dünyada cezalarını bulacağını biliyoruz. Hayatın en önemli olayının Allah’ı tanımak olduğunu, bütün diğer faaliyetlerin ve olayların o temele dayandığını biliyoruz. O temeli sağlam tutmaya çalışıyoruz. Kadere tam olarak inanıyoruz; hayatın belli bir süre devam edeceğini ve ölümün bir defa geleceğini biliyoruz. Zamanının öne alınmayacağını ve geriye kalmayacağını biliyoruz. Müsterihiz; ölümden korkmuyoruz. Allah’tan gayrı hiçbir şeyden korkmuyoruz. Bütün insanlara karşı sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bütün mü’minleri, özel görevle gönderilmiş kullar olarak görüyoruz. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de böyle buyuruluyor. Mü’minlere bir başka türlü, mü’min olmayanlara da onların vasfına uygun diğer bir türlü muamele etmemiz gerektiğini biliyoruz. 

Allah’ın sevdiği yolda yürüyen kullarız. Ecdadımız ve bizden önceki müslüman selef-i sâlihînimiz bu şuurla insanlara çok hizmetler etmişler. İmanı, ahlâkı ve âdâbı dünyanın her yerine yaymışlar. İnsanları zulümden, gadirden, hırsızlıktan, arsızlıktan, yüzsüzlükten, edepsizlikten, çirkinlikten, kötülükten, kötü huylardan, hallerden, fiillerden kurtarmaya çalışmışlar. İslâm’ı dünyanın her yerine yaymaya gayret etmişler. Bir miktar yaymışlar. Onlar âhirete göçtüğü için şimdi görev, misyon, hizmet size ve bize ait. Bu sorumluluğumuzu selef-i sâlihînimiz gibi salih geçmişlerimiz gibi yerine getirmemiz gerekiyor. 

Sayfa Başı