M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Zikir Zihniyettir

M. Es'ad Coşan

Allah’a itaat zikrullahtır! 

Allah’a isyan zikirsizliktir! Adamın elinde tesbih bile olsa, elinde tesbih çekiyor da olsa eğer haram işliyorsa zikretmiyor; eğer itaat ediyorsa zikrediyor! 

Peygamber Efendimiz hadîs-i şerîfte böyle buyuruyor. 

Zikri sadece tesbih işi sanmayın, sadece dil dudak işi sanmayın! 

Zikir zihniyettir, Allah’ı hatırlama zihniyetidir! Allah’ı bilme, Allah’a saygı duyma zihniyetidir! 

Allah’ı hatırlıyorsan, Allah’a saygı duyuyorsan, Allah’a itaat ediyorsan zikirdesin! 

Sayfa Başı