M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Bu Milletin Diniyle Oynadılar

M. Es'ad Coşan

Güneydoğu Anadolu’daki askerle halkın çarpışması devletin günahıdır. Devletin kendisinin günahıdır. 

Neden? 

Yıllardır ben, benden önceki hocalar, daha önceki hocalar; “Bu milletin diniyle oynamayın. Din elden gitti mi bir daha bu milleti, bu halkı toparlayamazsınız!” dedik dedik… Devlet dini ihmal etti. Din müesseselerini uzun zaman kapattı. Gazetelerde dinî tefrikaların bile okutulması yasaklandı. Din duygusuna hiç yanaşılmadı, din duygusunu öldürmek için gayret gösterildi. Mescitler kapatıldı, ahır veya saman deposu yapıldı!.. “Din artık afyondur. Bu, gerek değil; yirminci yüzyılda insana din gerekmez.” gibi safsatalarla insanlar dinsiz yetişti. 

Ne oldu? 

Allah’tan korkmadıkları için birbirlerin gırtlağına sarıldılar. Şimdi polis de, polis tedbiri de, asker tedbiri de yetmiyor. Elli senenin, altmış senenin, seksen senenin, kaç sene ise günahı bu! Devlet yöneten adamların âhirette Allah yakalarına yapışacak ve soracak, diyecek ki: 

“Sen hak din olan İslâm’la niye uğraştın? Hak din olan İslâm’ın insanlara öğretilmesi vazifesini neden güzel yapmadın? Neden halkını mâneviyatlı yetiştirmedin? Neden halkını müslüman, mütedeyyin yetiştirmedin? Neden halkını Allah’tan korkan, insanlara iyilik yapan, ana babasının elini öpen, akrabasını ziyaret eden, merhametli olup sadaka veren, iyilikler yapan bir insan duygusuyla yetiştirmedin? Neden bu imanın tahribi için mekteplerinde, radyolarında, gazetelerinde, üniversitelerinde olanca gücünle çalıştın? Neden profesörlerini bu işe seferber ettin?..” 

Bu işe küçük veya büyük vesilelerle sebep olmuş herkesten Allah hesabını soracak. Hem kendi hayatının, günahlarının hesabını soracak hem de bugün Güneydoğu’da kaç tane er ölüyorsa, kaç tane halktan insan kurban gidiyorsa o mâsumların kanlarının vebali de sorulacak. Allah’ın diniyle savaş edip de halkı bu dinden, bu imandan, bu terbiyeden, bu ahlâktan mahrum yetiştiren sorumsuz, akılsız, vicdansız, imansız yöneticilerin kusurudur. Onlar bu milletin kültürüyle, ahlâkıyla, diniyle oynadılar; bozdular bu aleti! 

Hadi bakalım, çalıştır şimdi! Bozuk bu alet! 

Sayfa Başı