M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Müslümanların Başına Geçen İnsanların Önce Niyetini Düzeltmesi Lazım

M. Es'ad Coşan

Müslümanların başına geçen insanların önce niyetini düzeltmesi lazım; hangi işin başına geçiyorsa... 

Bunun kademeleri olabilir; küçük memuriyet olur, büyük memuriyet olur, valilik olur, daha yüksek mevkiler olur, devlet başkanlığı olur veyahut bir yerde müdürlük olur, âmirlik olur; hepsi bu işin içine girer. Niyeti iyi olacak. Emri altındakilere niyeti, kalbi temiz olacak, bir. 

O zaman onlar onu sayarlar. Onlara mümkün olduğu kadar iyilik yapacak, o zaman onlar onu severler. 

Onların iktisadî bakımdan güçlenmesini sağlayacak; mallarını arttıracak tedbirler alacak. O zaman Allah da onun dünyada âhirette mallarını arttırır, maddî-mânevî çok kazançlara erer. 

Zayıfı tutup da ezdirmezse; haklı olan zayıfı haksız olan kuvvetlinin karşısında müdafaa edebilip de zayıfı koruyabilirse Allah da onun hakimiyetini sağlamlaştırır, sağlam temellere oturtur, yardımcısı olur, kuvvetlendirir. 

Adaletle hüküm sürdüğü zaman da ömrünü uzatır. 

İdarecilik zordur; mesuliyetlidir, veballidir. İdareci olmanın İslâm’da çok büyük vebali vardır. 

İdareciliği bu niyetlerle, bu tarzda yaparsa bu mükâfatlara erer. Bunu yapmazsa o zaman hâli harap olur. 

Allahu Teâlâ hazretleri cümlemize idareci olduğumuz sahalarda Resûlullah Efendimiz’in tavsiye ettiği şekilde hareket etmeyi nasip etsin. 

Siz de ailenizin reisisiniz. 

Bir ailen var mı? Hanımın, çoluk çocuğun var mı?

Var. 

Tamam, sen de bir reissin. Sen de onların işine iyi bakacaksın. Kazancı helalden sağlayacaksın, çocukları güzel terbiye edeceksin, evine bakacaksın, evde yokluk kıtlık olmamasına dikkat edeceksin ve onların maddeten mânen gelişmesine çalışacaksın. 

Üstelik bir de idarî vazifen varsa, bir devlet memuriyetin varsa o memuriyete de sımsıkı sarılıp orada müslümanların hayrına canla başla çalışacaksın. 

 

Sayfa Başı