M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Peygamber Efendimiz'in Ayı: Şaban

M. Es'ad Coşan

 Şaban Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in ayı. Bu ayda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’i iyi tanımaya, onun sünnet-i seniyyesini öğrenmeye ve uygulamaya gayret etmeliyiz. Çünkü –biliyorsunuz-, cennete ancak mü’minler, müslümanlar girecek. Allah’ın varlığını birliğini anlayabilmiş, sezebilmiş, inanmış, küfre ve şirke düşmemiş, batıl yanlış inançlarda kalmamış, hayatını güzel geçirmiş olanlar girecek.

Mü’min olanlar cennete girecek ama insan mü’min ve müslüman olduktan sonra da ne yapacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e bakarak öğrenecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Kur’ân-ı Kerîm indirilen; ümmetin, insanların Kur’an’ı en iyi bileni; bir… Çünkü kendisine indirilmiş. En iyi uygulayanı, iki… Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur’ân-ı Kerîm iner inmez onun ahkâmına göre derhal uygulamayı kendisi bizzat yapardı.
Onun için Kur’ân-ı Kerîm’e uygun yaşayan, Allah’ın emirlerini tutacak bir müslüman olarak yaşamak isteyen bir kimse ne yapacak?
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’i kendisine örnek alacak, sünnetini, hayatını, zihniyetini, hayatı hakkındaki görüşleri öğrenecek, kendisini ona göre ayarlayacak. Çünkü ondan daha iyi Kur’an’ı anlayabilmiş, Allah’a güzel kulluk yapabilmiş kimse yok. En güzel kulluğu yapan o, Kur’an’ı en iyi anlayan o. En iyi müslümanın nasıl olması gerektiğini düşündüğümüz zaman karşımızdaki en güzel numune, örnek insan, parmakla gösterilecek, ibret alınacak, uyulacak insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
Onun için madem Şaban ayı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in ayıdır. Bu ayda Peygamber Efendimiz’in sünnetine ittibâyı öğrenmeliyiz. Çünkü cennetin yolu sünnete uymaktan geçer. Bid’atlere düşen, bid’atleri uygulayan kimseler cennete gidemeyecekler. Onun için bid’atlerden kaçınmak çok önemlidir. Alimlerimiz müslümanları bid’atlerden korumaya çalışmışlardır. Sünnet-i seniyyeye sarılmak dinimizin aslı, esasıdır. Bu ayda onu öğrenelim. Sahih bir kitaptan, kısa bir kitaptan Peygamber Efendimiz’in hayatını, sîretini, hadîs-i şerîflerini okuyalım. Sîreti; hayatı demek, hayatını anlatan eser demek…
Mesela Riyâzü’s-sâlihîn kitabını Şaban ayı içinde hatmedelim yani bitirelim, olsun bitsin. Tamamen Peygamber Efendimiz’in sünnet-i seniyyesi ve sözleriyle ilgili bir kanaatimiz oluşsun. Bakalım bizim dünyaya bakışımız nasılmış; Peygamber Efendimiz’in bakışı nasılmış?.. Bakalım bizim felsefemiz, aklımız, fikrimiz neymiş, gönlümüz nelere kayıyormuş, neleri doğru görüyormuş; Peygamber Efendimiz neleri doğru görüyormuş?.. Anlamamıza imkân çıkacak. Tabii kendimizi tashih edeceğiz, düzenleyeceğiz.
Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e ittibâ etmeyi esas alın. Sîret kitaplarını, hadis kitaplarını okuyarak bu Peygamber Efendimiz’in ayı olduğunu kendisinin bize hadîs-i şerîflerinde bildirdiği, ifade ettiği şekilde Şaban ayını Efendimiz’le meşgul olarak geçirelim. Ramazan’a en iyi hazırlık böylece yapılmış olur.[1]
----------------
[1] 13 Aralık 1996, Cuma Sohbeti.
 

Sayfa Başı