M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Doğruyu Söylemekten Geri Durmayın

M. Es'ad Coşan

İşte yirminci yüzyıldayız. Ben şahsen fen ve ilim seviyesi çok yüksek bir toplumda büyüdüm. Etrafımda hep Teknik Üniversite profesörleri vardı. Kendim de o tahsili görmüştüm. Çağdaş bilgiler, bilimler, usuller öğrendim. Öyle kıymetli kimseler vardı ki kendi sahasında buluşlar, icatlar yapıyordu. Uluslararası şöhrete sahip kimselerdi. Bunların hiçbirisi İslâm’ın hak oluşunu gölgelemedi, onunla zıt düşmedi. Benim imanımı kuvvetlendirdi, herkesin de imanını kuvvetlendiriyor. 

Onun için İslâm, hak dindir. Sonunda yine İslâm hâkim olacak; bütün herkes, bütün insanlık İslâm’ı kabul edecek. 

Sımsıkı durun, sarsılmayın, tereddüt etmeyin, yamulmayın, sapmayın, sapıtmayın! Elinizdeki dinin, imanın kıymetini bilin. Kur’ân-ı Kerîm’e sımsıkı sarılın. Peygamber Efendimiz’in sünnet-i seniyyesini kılı kırk yararak incelemiş büyük alimlerin sahih hadis kitapları var; onların Türkçe’ye tercemeleri yapıldı. Şerhleri, açıklamaları, yorumları var. Hocalar kalın kalın, yaldızlı yıldızlı, kütüphanelerimizin raflarını şereflendiren kitaplar hazırladılar. Onları okuyun! 

Doğru yoldan ayrılmayın ve doğruyu söylemekten geri durmayın. Çünkü insanların çoğu bilmiyorlar. 

 

Sayfa Başı