M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Resûlullah’a İtaatin Şekli Nedir?

M. Es'ad Coşan

“Resûlullah’a itaatin şekli nedir? Ben Resûlüllah’a nasıl itaat edeceğim hocam?” 

Resûlullah’ın sünnetini kitaplardan okuyacaksın, öğreneceksin, hayatını ona göre düzenleyeceksin, ona göre yaşayacaksın. Ne emretmişse yapacaksın!

Onun için Ramazanda kardeşlerim bana soruyorlar: 

“Ne okuyalım?” 

“Riyâzu’s-sâlihîn’i okuyun!” diyorum. 

Sahih hadîs-i şerîflerin anlatıldığı bir kitap, kolay bir kitap. Herkesin evinde var, tercemesi var, İngilizcesi var. Şerhleri, açıklamaları var, Türkçesi var. Alın, okuyun, kurtulursunuz. Riyâzu’s-sâlihîn’i okursanız, kurtulursunuz. 

Hocamız Gümüşhânevî Ahmed Ziyâüddin Efendimiz’in Râmûzü’l-ehâdîs’i var. O büyük bir mürşid-i kâmil olduğundan, kendisinin uygun gördüğü başka hadîs-i şerîfleri de almış. Onlara bazıları itiraz ediyor. Benim talebelerimden üniversitede hoca olan bazı kimseler; 

“İşte bu hadisin senedi şöyle. Bu hadisin senedi böyle.” diyorlar. 

“Pekiyi güzel, senin de bu itirazını mâzur göreyim ama sen sahih olan hadislere kendi hayatını uyduruyor musun? Bırakalım senin itiraz ettiğin hadîs-i şerîfleri kenara, onların münakaşasını sonra yapalım. Sen sahih olduğuna kendinin de kânî olduğun hadîs-i şerîfleri uyguluyor musun? Giyiminde, kuşamında, tıraşında, oturmanda, kalkmanda, düğününde, selamlaşmanda… her şeyinde sünnet denilen şeyi yapıyor musun? Gece teheccüde kalkıyor musun, Peygamber Efendimiz’in tavsiye ettiği tesbihleri çekiyor musun? Kendini tam müslüman sanıyorsun da, herkesi kusurlu görüyorsun da senin tam müslümanlığın yüzde kaç, binde kaç? Binde bir mi, binde on mu, binde onbeş mi, ne?” diye onlara sormak lazım!..

Sayfa Başı