M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Biz Ne Yapmak İstiyoruz

M. Es'ad Coşan

Allah âhir zamanın fitnelerine bulaştırmasın. Nefse esir, şeytana da maskara etmesin. Peygamber Efendimiz’in yolunda, Kur’ân-ı Kerîm’in yolunda yürütsün. 

Biz ne yapmak istiyoruz? 

Sizi Kur’an’ın yoluna, Peygamber Efendimiz’in yoluna sokmak istiyoruz; onu öğretmeye çalışıyoruz. 

Siz Kur’an’ın ehli olun ne mutlu! Peygamber Efendimiz’in sünnetinin yoluna girin, Efendimiz’e has ümmet olun, ne mutlu! Biz bunu istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Sizden para istemiyoruz. Bizim paramız pulumuz çok, size de verebiliriz! Allah’ın izniyle paraya ihtiyacımız yok, para istediğimiz yok. 

Elhamdülillah, Allah bizi kimseye muhtaç etmemiş, maddî menfaat istemiyoruz, rey istemiyoruz, oy istemiyoruz, mevkî istemiyoruz, makam istemiyoruz!..

Ne istiyoruz? 

“Allah aşkına, Allah’ın has kulları olun! Kur’an ehli olun, Kur’an’a hizmet edin, Peygamber Efendimiz’in sünnetine sıkı sarılın! Aman sapıtmayın, aman şeytana uymayın, namazlarınızı, ibadetlerinizi ihmal etmeyin!..” diyoruz. 

Kurtlar kapmasın diye, çoban gibi sizi korumaya çalışıyoruz. 

Allah sizi kurtlara kaptırtmasın, yolundan ayırmasın. Ömrünüz boyu hep sevaplı işler yapmanızı nasip etsin; günahlardan, haramlardan korusun. 

İşler çatallaştığı, karıştığı, müphemleştiği zaman, hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin, basiret sahibi etsin. Batılı, yanlışı yanlış olarak görüp ondan korunmayı, her işinizi Allah rızasına uygun yapmanızı nasip etsin. 

Her türlü haramdan korusun, kazancınızın helal olmasını bilhassa nasip etsin. Çünkü insan haram lokma yediği zaman dengesi bozulur. Hapı yuttuğunun resmidir. Bir insan haram lokma yedi mi artık onu kimse kurtaramaz! 

Sayfa Başı