M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Medine-i Münevvere

M. Es'ad Coşan

 Taybe Medine’nin bir adıdır. Bir başka rivayeti de Tâbe'dir. Bu iki kelime tayyib kelimesinden geliyor. Araplar derler ki: şey’ün tâbün, şey’ün tayyibün; “iyi şey” mânasına kullanırlar. Medine müennes olduğu için tâbe geliyor. “Bu şehir güzel, iyi bir şehirdir.” mânasına bir ismini Peygamber Efendimiz Tâbe demiş. 

Taybe kelimesi de aynı anlama geliyor, güzelliğini gösteriyor. Biz Türkçe’ye “hoş” kelimesi ile terceme ediyoruz. Hoş kelimesi Farsça’dan geçmiştir. Yesrib kelimesinin atılarak Taybe diye isimlendirilmesi de gerçekten kelimenin anlamı gibi çok hoş olmuştur. İnsan Taybe’ye gelince çok hoş oluyor. Bu ismin de Medine’ye verilmesi çok hoş olmuş.

Bu hoş yer Medine’dir. Taybe, asıl hoş yer Medine'dir. Yerlerin en güzelidir, en hoşudur. Çünkü bir kere Deccal fitnesinin giremeyeceği bir mübarek şehirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in kabr-i şerîfinin olduğu bir şehir. Osmanlı şairi Nâbî;

Tefevvük-kerde-i arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu

diyerek fazilette çok çok kıymetli olduğunu bu satırla ifade etmiş. 

Şerefü’l-mekân bi’l-mekîn. “Bir yerin kıymeti içinde oturandan dolayıdır.” 

Yesrib iken gitti, Taybe ve Tâbe oldu, Peygamber Efendimiz'in şehri oldu. 

Ashâb-ı kirâm sanıyorlardı ki Mekke'nin fethinden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz; “Artık Mekke fetholundu, Peygamber Efendimiz tekrar doğduğu mübarek şehir tâ Âdem aleyhisselam’dan beri mahall-i mübârek olan o Mekke-i Mükerreme’ye gidecek. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine eşsiz bir vefa ve iltifat numunesi olarak doğduğu şehre gitmedi. Kendisini en zor zamanda destekleyen Ensar’ın gönlünü hoş edecek bir karar alarak, Medine-i Münevvere'de yerleşmeyi tercih eyledi.

Sayfa Başı