M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Bedrin Arslanları Cihanın En Üstün Arslanlarıdır, Mücahitleridir

M. Es'ad Coşan

Mehmed Âkif'in -rahmetullahi aleyh-, meşhur mısraını biz de bu yönden tenkit ediyoruz:

Bedr'in arslanları ancak bu kadar şanlı idi

deyince, sanki “Bedir’deki arslanları ancak Çanakkale şehitleri hizasında gibi” bir anlama durumu oluyor ki bu şairin ifadesindeki bir zaafıdır. 

Bedrin arslanları cihanın en üstün arslanlarıdır, mücahitleridir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir mücahitlerine özel muamele yapardı. Onların cenaze namazlarını bile başka türlü kılardı. Bedr’e iştirak etmiş kimselere, o mübarek, eşsiz vefasından dolayı çok çok lütufkâr muamele ederdi.

Bedr’e iştirak, samimiyetin şâhikasıydı. Ashâb-ı kirâm derecelerine göre sıralandıkları zaman, önce aşere-i mübeşşere sıralanırdı. Ondan sonra da ashâb-ı Bedir gelirdi. Onun için, ashâb-ı Bedr’in hiçbir kahramanla mukayesesi mümkün değildir.

İslâm tarihinde pek çok mücahit canlarını vermişlerdir, Allah şefaatlerine erdirsin. 

Benim de dedelerim, akrabalarım, köyümüzün büyük çoğunluğu Çanakkale harbinde şehadet şerbetini içmiştir. Davullarla, tekbirlerle köyden gönderilmiştir; bir daha kendileri gelmemiştir, şehadet haberleri gelmiştir. 

Ben âciz, nâçiz kardeşiniz de bir şehit torunuyum, bir şehit yetiminin oğluyum. Şehitlere hürmetimiz sonsuzdur ama Cenâb-ı Hakk’ın verdiği şerefi kimse aşağı indiremez. Hiç kimseye de Cenâb-ı Hakk'ın yücelttiği kimseden daha yüksek bir pâyeyi kimse veremez. 

Sayfa Başı