M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Allah’ın Dini Pazarlık Kabul Etmez

M. Es'ad Coşan

 Birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e gelmiş; 

“Yâ Resûlallah, uzat elini, senin elini tutacağım, sana bey’at edeceğim, sadâkat sözü vereceğim. Ama bir şartım var: ‘Ben korkak bir insanım, ne saklayayım Allah’ın bildiğini; -der gibi, açıkça itiraf etmiş- bana cihadı mecbur etme. Bir de 10 tane devem var, çoluk çocuğum çok kalabalık. Bu develerin sütlerini sağıyoruz, ancak geçiniyoruz. Benden zekât isteme. Zekât istersen bu develer azalacak. Zaten imkânım güzel değil...”

Peygamber Efendimiz ona elini uzatmadı ve sordu, dedi ki; 

“Cihat olmadan, zekât olmadan İslâm olur mu?! Cihat olmadan, zekât olmadan İslâm olur mu?! Cihat olmadan, zekât olmadan İslâm olur mu?! Bu ne biçim zihniyet! Allah’ın emirlerinin bazısı kabul edilir, bazısı çiğnenir, reddedilir mi?” 

Eski ümmetlerin sömürücü, gevşek ve münafık şahıslarına Kur’ân-ı Kerîm’de 

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ 

E fe-tü’minûne bi-ba’di’l-kitâbi ve tekfurûne bi-ba’d.  “Allah’ın âyetlerinin bazılarına inanıyorsunuz da bazılarını inkâr mı ediyorsunuz?” diye hitâb-ı tevbih ile, azarlama hitabıyla Allah soru sormuyor mu? 

Allah’ın dini bir bütündür.

Allah’ın dini pazarlık kabul etmez. 

“Şunu kabul ederim de bunu kabul etmem.” 

“Beş vakit namaza rızam yok da, bir vakit olsa belki düşünürüm.” 

“İşte bilmem şu olsun da bu olmasın...” 

Olmaz! Allah’ın emirleri bir bütündür. Allah kâinatın hâlıkı, O’nun emirleri münâkaşa, pazarlık mevzuu olmaz. Müslüman olan Allah’a teslim oluyor; Allah’ın emirlerini dinleyecek. 

Düşmanlar durmuyor. Düşman senin kötülüğünü istiyor. İşte Sırp... İşte Yunanlı, Kıbrıs’ı almak istiyor. İşte Ermeni, Anadolu’yu almak istiyor. İşte Rus, Akdeniz’e inmek istiyor. Bunlar hayal değil, tarih boyunca mücadelesini yapıyoruz. Bunlar bırakılmaz, yani Allah’ın emirleri terk edilmez. Cihat ruhundan mahrum bir nesil çöker. Askerimize cihat ruhunu, kahramanlık ruhunu vermezseniz cepheden kaçar, rüşvet alır, silah satar, hıyanet eder, düşman safına geçer, çarpışmaz, ordudan savaş anında kaçar. Bizim kahramanlıklarımızın temeli, İslâm. Onun için cihat çok önemli. 

Bizim olan birtakım büyük büyük yerler, savaşlar sonunda elimizden gitti. 

Mutlaka Allah rızası için, korunmak için, faziletli insan olarak cihadı ön planda tutmamız lazım. 

Cihatsız din olmaz. Zekâtsız din olmaz. Allah yolunda para vermiyor, rahatını bozmuyor. 

Olmaz! 

“Kim Allah rızası için cihat ederse Allah’ın himayesine girer.”

Sayfa Başı