M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Abdullah b. Mübarek’i Çok Seviyorum

M. Es'ad Coşan

 Abdullah b. Mübarek’i çok seviyorum. İnsan herkesi sever de bazılarını tanıyınca daha çok sever. Tanımadığı pek çok iyi insan olabilir ama tanıdıklarından bazısını çok sever, ona gönlü akar. Abdullah b. Mübarek bizim için örnek bir insan.

Nasıl örnek bir insan? 

Dört dörtlük bir insan. Dört dörtlük tabiri bir mûsikî tabiridir ama yüzde yüz, çok güzel bir numune. Mübarek bir insan. Babasının adı gibi kendisi de mübarek. Kendisinin adı Abdullah, babasının adı Mübarek. Ama mübarek oğlu mübarek. Allah şefaatine erdirsin. Bu şahsın hayatını öğrenmenizi isterim. Gençlerimiz onun hayatını örnek alsın.

Neden? 

Bir kere bu zât birinci sınıf silahşör. Şövalye, kahraman. Tabi şövalye hıristiyanların. Onlar da batıl dinlerine hizmet etmek için teşkilatlar kurmuşlar. Asırlar boyu devam etmiş. Onların da kendilerine göre tarikatleri, mezhepleri var. O tarikatleri ve mezhepleri için de göğüslerine haç işareti yapıp bizim dedelerimize çok saldırmışlar, çok savaşlar yapmışlar. “Haçlı savaşları” diyoruz. “Rodos şövalyeleri” filan var. Onlar belli tarikatlerin müntesipleri. Hıristiyanların belli yollarının temsilcileri; Kimisi Fransız papazı, kimisi daha başka bir yerin. Böyle isimleri var. Bellerinde silah, göğüslerinde haç hepsi de kilisenin adamı, savaşçı. Müslümanlarla savaşıp onları yok etmeye uğraşmışlar. Bizim dedelerimiz de kimseye aldırmamış. Can verirse şehit oluyor, memnun; yenerse gazi oluyor, galip oluyor, yine memnun. Bu işte zarar yok. Neresinden baksan her ikisi de kâr. Onun için salıvermişler hatta.

“Aslan Yürekli Rişar” diye adlandırılan bir İngiliz şövalyesi var. Adam toplamış, Kudüs’e gelmiş. Bizim müslümanlar onu yenmiş. Komutan onu salıvermiş.

“Seni bırakıyorum. Sen iyi bir savaşçısın, meşhur bir insansın. Seni bağışladım. Git, memleketine dön, daha başka ordular topla, yine gel.” demiş.

Yani “Seni bırakıyorum. Bir daha benimle savaşma.” demeye tenezzül de etmiyor. 

Çünkü biz yaptığımız işi Allah için yapıyoruz. 

Sayfa Başı