M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Hakkı Kabul Etmek, Hakikate Uymak, Hakikatle Beraber Olmak Lazım

M. Es'ad Coşan

İbrahim aleyhisselam bir toplum içinden yetişmiş ama toplum puta tapıyor. Yıldızlara tapıyor, aya, güneşe tapıyor, Allah’tan gayrı varlıklara tapıyor, yanlış yolda, müşrik. İmanı var ama Allah’a şirk koştuğu için makbul değil. Cehennemlik bir inanç oluyor. İbrahim aleyhisselam bütün topluma karşı çıkıyor. Hatta babalığı, öz babası veya üvey babası olan babalığı Âzer’e karşı çıkıyor. 

“Niye bu elinle yaptığın putlara tapıyorsun? Ben sizin putlarınızı kıracağım, söylemedi demeyin, elime fırsat geçerse yanlış inançtan dolayı taptığınız bu putları kıracağım.” diyor. 
İbrahim aleyhisselam’ın durumunu göz önüne alırsak toplum çok büyük bir kalabalık; bir tarafta İbrahim aleyhisselam da kendisine inanmış birkaç mü’minle, belki o sırada kimse yoksa tek başına öbür tarafta. Birisi İbrahim aleyhisselâm, tek; bir tarafta da aya, güneşe, putlara tapan kavmi. 
Hangisi Allah’ın makbul kulu?
İbrahim aleyhisselam, Halîlullah, Allah’ın samimi dostu sıfatını kazanmış İbrahim aleyhisselam. 
Allah “Birlikten, beraberlikten ayrılmayın.” dediği halde, kim birlikten beraberlikten ayrılmış oluyor? 
Toplum ayrılmış oluyor. İbrahim aleyhisselam hakla, hak yolda beraber olduğu için ekseriyet onda sayılıyor. Hükmen o galip oluyor; batılda olanlar, milyonlarca bile olsa, binlerce de olsa batılda olduğu için sıfır oluyor, kıymeti olmuyor ve onlar azınlıkta kalıyor. 
Herhangi bir toplulukta herhangi bir işte doğruyu tutanlar bir tanecik bile olsa ekseriyette sayılır, yanlış yolda olanlar çok kalabalık da olsa yanlışlar ekseriyette sayılmaz. Çünkü batılla birlikte olmak solda sıfır demektir. Kıymeti yoktur. Hakla beraber olmak kıymetlidir. Çok büyük değer ifade eder. 
Bunu anlamak, öğretmek lazım; birliği beraberliği bozmamak iyi, güzel ama batılda toplanılmaz ki. 
Memlekete hıyanette herkes birlik olsa, o zaman bir tane vatansever çıksa, sadece o koruyucu olsa, o zaman o, doğru yolda, ötekiler hain. O zaman onların sözü, batıl ile birlik, birlik sayılmıyor azınlık sayılıyor. Hak ile birlik çoğunluk sayılıyor, bunu bir kaide olarak iyi bilmek lazım. Hiç unutmamak lazım. 
Tek başına kalsa bile insan daima haktan, adaletten, dürüstlükten, doğruluktan yana olması lazım. Çok sevdiği insanlar yanlış iş yapsa bile, annesi, babası, yakınları, akrabası olsa bile, sen yanlış yapıyorsun diyebilmesi lazım. İbrahim aleyhisselam’ın dediği gibi. 
Doğru sözlü olanları da karşı taraftan bile olsa, rakipten de olsa, “Sen doğru söylüyorsun.” diyebilmek lazım. Hakkı kabul etmek, hakikate uymak, hakikatle beraber olmak lazım. 
Dinimiz bunu emrediyor. Hak’tan yana olmayı emrediyor. 
Hak; doğru, gerçek olan, yanlış olmayan demektir. 
Cenâb-ı Hak da her şeyin doğrusunu öğrettiği için Cenâb-ı Hak’tan yana olmak da aynı kapıya çıkıyor. 

Sayfa Başı