M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Müslümanlar Dünyanın Her Yerinde Öldürülüyor

M. Es'ad Coşan

 Müslümanlar dünyanın her yerinde öldürülüyor. Kitle hâlinde öldürülüyor. Müslümanlara soykırım yapılıyor. “Sizi bu ülkelerde yaşatmayacağız.” diye yaşadıkları ülkelere saldırılıyor. Evleri bombalara mâruz kalıyor. Köyleri yıkılıyor, yakılıyor. Kadınlar, çocuklar dağlara düşüyorlar. Bunların karşısında bir müslüman duygusuz, ilgisiz kalırsa, yardım etmezse çok vebal olur. 

Bu devrin ihtiyacını düşünüp, bu devirdeki müslümanların sıkıntılarını tespit edip o sıkıntıların giderilmesi hususunda her çeşit yardımı yapmak lazım. 

Bu yardım bazen bir oy olur, bazen bir parmak kaldırmak olur, bazen bir çift doğru ama acı bir söz olur, bir nasihat olur, bazen bir gösteri olur. Her şeye nasılsa devrin, çağın icabı, yardımın şekli nasılsa her türlü yardıma koşmak lazım, müslümanları kollamak lazım. Zalimleri engellemek lazım. Mazlumun yanında yer almak lazım ki Allah’ın rahmetine erilsin, iki cihan saadetine erişilsin. 

Allahu Teâlâ hazretleri bizi İslâm’ı anlayan, iyi anlayan, iyi öğrenen, iyi uygulayan, çağın icabına göre yapması gereken görevleri bilip yapan şuurlu, uyanık müslümanlardan eylesin. Allah’ın sevdiği kul olmayı hepimize nasip eylesin. Hepimizi cennetiyle Cemâli’yle müşerref olacak güzel ömür geçirmeye, temiz, pâk, hayırlarla hizmetlerle dolu bir ömür geçirmeye muvaffak eylesin. Huzuruna yüzlerimiz ak, alınlarımız açık, sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Cennetiyle Cemâli’yle Mevlâmız bizi taltif eylesin, Habîb-i Edîbi’ne komşu eylesin, rıdvân-ı ekberine vâsıl eylesin. 

Sayfa Başı