M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

İbadeti Âdetten ayırmamız lazım

M. Es'ad Coşan

İbadet: Allahu Teâlâ hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamak demektir. Hayatın her anı Allah’a itaatle geçiyorsa ibadettir. Allah’a bağlı olarak, Allah’ı hatırlayarak, Allah’ın rızasını kazanmak yolunda hareket ederek geçiyorsa bu ibadettir. Eğer Allah’a itaat etmeden, âsi olarak, sözünü dinlemeden geçiyorsa bu da ibadet etmemektir. O bakımdan ibadeti, “Allah’ı bilerek, Allah’ı severek, Allah’ın rızasını düşünerek yaptığımız her hareket” olarak tarif edebiliriz. O halde insanın yemesi, içmesi, hatta uyuması, uyanması, dükkânında çalışması, niyetine göre ibadet sevabı kazanmasına sebep olabilir. 

***

Kur’ân-ı Kerîm’de yine çok kesin olarak bildirilmiş bir husus var: Allahu Teâlâ hazretleri Erhamü’r’râhimîn’dir, çok merhametlidir, merhametlilerin en merhametlisidir. Kul hatasını anladığı, tevbe ve istiğfar eylediği zaman, Allah kulu affeder. Fakat bir şeyi affetmeyeceğini Kur’ân-ı Kerîm’de kesin olarak bildiriyor: İnanç bozuksa, şirk, müşriklik, kâfirlik varsa; o zaman Allahu Teâlâ hazretleri o insanı affetmiyor.  O halde en çok dikkat etmemiz gereken husus inancımızın şirkten, küfürden, müşriklikten, kâfirlikten uzak olması, pak, temiz, sağlam olması. O halde ilim İslâm’ın hayatıdır, canıdır ve imanın da direğidir. İslâm’ın canlanması için ilme sarılmamız gerekiyor. İmanın sağlam olması, ayakta kalması için ilme sarılmamız gerekiyor. 

Sayfa Başı