M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Güzel Huy

M. Es'ad Coşan

Hadîs-i şerîflerden anlaşılıyor ki bizler müslüman olarak ibadet edeceğiz. 

İbadetleri severek yapıyoruz. Namaz gözümüzün bebeği. Oruç gelince ülkemizin çehresi değişiyor; minareler kandillerle donanıyor, camiler mü’minlerle doluyor, akşam ziyafetleri, ikramlar, hediyeler, sadaka-i fıtırlar, zekâtlar… Toplum değişiyor; bir başka güzel hâle bürünüyor. 

Tamam, iyi güzel; ibadetleri böyle severek yapıyoruz. Orucu da, zekât vermeyi de, haccı da, umreyi de, namazı da seviyoruz; her ibadeti seviyoruz. 

Seviyoruz ama ibadetlerin, hayır hasenâtın yapılmasıyla hâsıl olan haseneler, iyilikler, mükâfatlar elden gidebiliyor. İbadetin sevabı yok olabiliyor, ibadet bozulabiliyor, boşa gidebiliyor; kazanılmış sevaplar da kül olabiliyor. 

O halde neye dikkat etmemiz lazım? 

İbadet etmemiz ama güzel huylu olmaya da dikkat etmemiz lazım. Huyumuzun güzel olması lazım. 

Peygamber Efendimiz’in; “İnsanları ekseriyetle cennete sokacak şey güzel huydur, takvâdır.” diye hadîs-i şerîfi var.

Sayfa Başı