M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Cihada Yakın Gelen İbadetler

M. Es'ad Coşan

Cihada yakın gelen, Allah’ın sevdiği ibadetlerden birisi hoşça konuşmak, tatlı söz etmek; birisi oruca devam etmek.

Ve’l-haccü külli âmin. “Her sene hac etmek.” 

Bizim Türkiye’de bazı çok akıllı kardeşler var. Allah akıllarını salim akıl eylesin, akl-ı selîm sahibi eylesin. 

“Her sene hacca gitme! Niye gidiyoruz, niye Arab’a para yediriyoruz?” diye söylüyor. 

“Sen oraları muhafaza etseydin, Arab’ın olmasaydı, senin olsaydı!” 

Benim ilk sözüm bu oluyor. Ne diye ülkeni iyi savunmadın da emperyalizme parçalattırdın?

Osmanlılar’ın son devrini okuyoruz, perişan oluyoruz. Her okuduğumuzda yüreğimiz parça parça oluyor. Kendi içimizde tefrika çıkmış. Yok İttihat Terakki çıkmış, yok Mithat Paşa’sı, Namık Kemal’i, bilmem nesi, hürriyet âşıkları filan... Ama sonuçta ülkeyi parçalamışlar. Sonuç itibariyle darmadağın olmuş ülke. Koca koca ülkeler elimizden kopmuş, Balkanlar gitmiş, adalar gitmiş, Ege’deki Mısır gitmiş, Kuzey Afrika gitmiş, Orta Doğu gitmiş. 

Hani ne oldu bu kavgaların sonunda?

Yorgan gitti, kavga bitti. Emperyalizmin oyununa düştünüz. İlk önce kabahat sizin, şimdi bu muhatapların değil de bunların zihniyetinde olan babalarının, dedelerinin kabahati. 

Sayfa Başı