M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

İslâm bir hazine, bir şifa, bir feyiz kaynağı

M. Es'ad Coşan

Kütüphanelerimizde çok güzel kitaplar var, gayet güzel ciltlenmiş, dizi dizi dizilmişler. O kitaplar bize bakıyorlar ama biz o kitaplara bakmıyoruz. Onlar bize bakıyor, biz o kitapları açmıyor, okumuyoruz. Ne kadar güzel basılmış, ne zahmetler çekilmiş. Allah’ın emirleri ne güzel anlatılmış, Peygamber Efendimiz’in hayatı ne güzel belirtilmiş, ne kadar geniş incelenmiş. Ama bizim dinimizden haberimiz yok. Hazineye sahibiz, hazinenin farkında değiliz. 

Hindistanlı bir fakir varmış, tarlası taşlıymış. Ekin ektiği zaman mahsulü kıt verirmiş, az verirmiş. Fakr u zarûret çekmiş, para kazanayım, geçimimi sağlayayım diye terk-i diyâr eylemiş, başka yerlere göçmüş ama sonradan anlaşılmış ki o taşlı tarlasında elmas varmış. Orası sonradan elmas madeni olmuş. Dünyanın en büyük elmasları, en kıymetli elmasları da oradan çıkmış diye Deyl Karneci’nin bir kitabında okumuştum. 

Tarlasında elmaslar olup da, fakirlik içinde ölen kimselerden olmamak lazım! İslâm bir hazine, İslâm bir şifa kaynağı, İslâm bir feyiz kaynağı, İslâm bizim en kıymetli varlığımız. Ama müslümanlar İslâm’dan, imandan, ihlâstan, irfandan, ilimden, edepten, ahlâktan, İslâm’ın öğrettiği güzelliklerden habersiz. Millet yönünü batıya dönmüş, “batı... batı... batı... batı...” diye batıp gidecekler. 

Sayfa Başı