M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Dünyanın Her Yerinde Mazlumlara Acımamız Lazım

M. Es'ad Coşan

Bunlar bize ibret olmalıdır. İnsan gezer, ibret alır; görür, ibret alır; öğrenir, ibret alır; bildiğini uygular. Bunları onun için söylüyoruz. Türkiye’deki baskıcı, mütecaviz, küstah ve inanca karşı saldıran insanlar da biraz fırsatları olsa da Amerika’ya gitseler, orada din hürriyetinin nasıl uygulandığını görseler, diye temenni ediyorum

***

Ben bir müslüman olarak düşünüyorum; biz nasıl merhametli olacağız? Kimse bize merhamet etmiyor. Dünyanın her yerinde mağdur olan, mazlum olan, taşların arasına elleri konulup kemikleri kırılan, öldürülen, hapse atılan, hakları çiğnenen, namaz kıldırtılmayan, sakal bıraktırılmayan, başı örttürülmeyen, işten atılan, istilaya uğrayan, toprakları gasp edilen, gasp edildiği azınlık olduğu topraklarda kitleler halinde imha edilen hep müslümanlar; mazlum, mağdur... 

Ne yapacak? 

Tabii onlara ilk önce acımamız lazım. Dünyanın her yerinde mazlumlara acımamız lazım. Zulmü durdurmaya çalışmamız lazım. “Bu yaptığınız şey doğru değildir.” diye önce zulmü durdurma çalışması yapmak lazım. Zulmün her çeşidinin karşısına önce bizim çıkmamız gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, falanca Yeşiller Partisi’nin milletvekili veyahut filanca filozof, yazar, filanca kimse... Ondan önce bizim çıkmamız gerekiyor. “Bu yaptığınız zulümdür, haksızlıktır. Kan döküyorsunuz. Balinaları, hayvanları korurken; vahşi hayatı, geyikleri, tabiati koruyayım derken, milyarları harcarken insanları öldürüyorsunuz. Bilerek yapıyorsunuz, saldırtıyorsunuz, milletleri birbirlerine düşürüyorsunuz.” diye çalışmamız lazım. 

Onun için müslümanın iç ve dış siyasetle, dünya siyasetiyle ilgilenmesi gerekiyor. Hudutların içine sıkışmış bir Türkiye’yi ben çok ayıplıyorum. Dünya üzerinde söz sahibi olmalı, merhamet sahibi olmalı, haksızlıkların karşısında durmalı, haksızlıkları engellemeye çalışmalı. Onun için grup oluşturmalı, milletlerin içindeki merhametli şahısları kendi tarafına çekecek çalışmalar yapmalı ve acımalı.  

Sayfa Başı