M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Çocuklarımızı nasıl, ne amaçla yetiştireceğiz

M. Es'ad Coşan

Allah dinimizi güzel öğrenmeyi, Kur’an’ı iyi öğrenmeyi, iyi öğretmeyi, Peygamber Efendimiz’in sîretini, sünnetini, güzel öğrenmeyi, öğretmeyi bizlere nasip etsin. Bunlar için güzel güzel müesseseler kuralım. 

Hatırlıyorum: Ben gençken İstanbul’da rahmetli Eşref Efendi diye bir hayırsever, gayretli tüccar vardı. Balkanlar’dan gelme, orada düşman zulmünü görmüş birisi idi. Burada gayretli çalışmalar yapardı. Eşref Efendi “Bir Dâru’l-Kur’an yapacağım.” diye bir gayrete geldi, çocuklar ellerinde tezkerelerle harç taşıdılar, tuğla taşıdılar; o Dâru’l-Kur’an binasını yaptılar, bir ilim müessesesi oldu. Sonra İmam-Hatip okulu oldu vs. 

Yani bizim böyle canla başla, aşk ile, şevk ile Kur’an için, hadîs-i şerîf için, dinî ilimler için gayret etmemiz, çalışmamız, bu güzel çalışmalara yine devam etmemiz lazım. 

***

Önce Kur’ân-ı Kerîm’i öğretsin! Kur’ân-ı Kerîm bütün ilimlerin kaynağıdır, bütün İslâmî ilimlerin kaynağı Kur’ân-ı Kerîm’dir. Önce Kur’an-ı Kerim’i ezberletsin, hafız eylesin. Kur’an-ı Kerim’i öğretsin. Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenmesine yardımcı olacak dil olan Arapça’yı öğretsin. Hem de komşularımızdan kaç tanesinin dilidir?!

Arapça’yı, Farsça’yı, Osmanlıca’yı öğretsin, eski yazıyı öğretsin ki dedelerini tanıyabilsin, dedelerinden kendilerine kalan kitapları, mektupları, evrakı okuyabilsin, anlayabilsin! Eski eserleri; yazılarını, kitabelerini gördüğü zaman anlayabilsin!

Nasıl yetiştirecek? Ne amaçla yetiştirecek? 

Batılı izale etmek için, dalâleti yok etmek, hidayeti hâkim kılmak, hakkı ortaya çıkarmak doğruyu bulmak ve buldurmak ve göstermek için. 

“Ne okudun?” 

“Tefsir okudum.” 

“Maşallah, elhamdülillah” 

“Ne okudun?” 

“Hadis okudum.” 

“Maşallah.” 

“Ne okudun?” 

“Fıkıh okudum.” 

“Aferin maşallah.” 

“Ne okudun?” 

“Kelam okudum, akâid okudum, İslâm tarihi okudum, sîret okudum…” 

Tamam, bak bunların her birinin 40 yıl, 40 yıl, 40 yıl ibadet eden insan sevapları geldikçe insan muazzam sevaplar kazanır!

Sayfa Başı